Anders Ågren

200 000

Glädjande att debatten nu kommit igång på riktigt om Umeås framtid – med rätt tillväxt och utvecklingsfokus! Idag kan vi läsa att exempelvis Lars Westin, docent vid CERUM, menar att det är möjligt att nå 200 000 invånare i Umeå…

Fullmäktige idag

Så var det dags för månadens kommunfullmäktige. Idag kommer KF att ta beslut om att permanenta försöket med eget val inom hemtjänsten. I hela kommunen. Det har i en utvärdering visat sig mycket positivt – och brukarna får ökad valfrihet…