Rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften i Umeå – bästa resultaten på 20 år!

I fredags skickade Umeå kommun ut ett pressmeddelande med riktigt positiva nyheter. En nyhet som man hade hoppats skulle vara på alla förstasidor. Men än så länge verkar det vara ganska tyst.

Luften i Umeå klarade alla miljökvalitetsnormer för kvävedioxid under 2023, vilket redovisas i en rapport som Umeå kommun har låtit ta fram. Luftkvalitén i Umeå mäts ju dygnet runt, året om. På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes år 2023 de lägsta värdena sedan luftmätningar påbörjades för 20 år sedan. Partikelhalterna ligger fortsatt väl under gränserna för miljökvalitetsnormerna.

Men för första gången på 20 år så klarar man alltså alla miljökvalitetsnormer.

Och det här är ju mycket goda nyheter.

En god luftmiljö är viktig för våra invånare. År 2023 var det alltså rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften. Umeå kommuns åtgärdsprogram har gett resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden hösten 2024 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. När Västra Länken är öppnad, så kommer trafikmängden genom centrala staden att minska betydligt.

Detta borde också i rimlighetens namn innebära att det inte längre krävs lika dramatiska åtgärder för att försvåra för Umeås bilister under de kommande åren, som de styrande i S och MP hittills har förespråkat, Man kan gott vänta med ytterligare åtgärder exempelvis på Västra Esplanaden tills man efter något år hunnit utvärdera de faktiska konsevkvenserna av Västra Länken.

Hur som helst är detta riktigt goda nyheter. Vi har ju jobbat med ett åtgärdsprogram för renare luft, som bevisligen gett resultat. Bästa resultaten för luften på 20 år!