Bra med ny gästhamn, upp ur sandlådan och 200 000.

Ny gästhamn
Jag välkomnar å det varmaste planerna på en ny marina och gästhamn i Umeå. Det behövs. Det har ju funnits förslag på att driva en i kommunal regi, men det här är en fråga som bäst löses av privata aktörer. Kommunen ska så klart vara behjälplig i den mån – och de frågor – som det behövs. Det ligger i Umeå kommuns intresse att detta blir av. Lokaliseringen på Ön blir också perfekt.

Helt klart har båtturismen stor potential. Idag finns det ca 600 000 ägare av fritidsbåtar i Sverige. Samtidigt är det omkring 900 000 svenskar som säger sig tänka köpa fritidsbåt i framtiden. Båtturismen är alltså på stark frammarsch. Västerbotten ligger sist i landet beträffande antal gästnätter, så vi har mycket att göra. En stor potental, om man så vill. Det ligger i Umeå kommuns intresse att kunna fånga upp denna turistgrupp. Många kör idag bara förbi Umeå med sin båt. En båtägare jag talade med i somras dömde ut Umeå som det sämsta besöksmålet efter hela svenska kusten, i synnerhet beträffande gästhamn och bekvämligheter. Om det här projektet genomförs enligt tidplan, och blir färdigt redan till sommaren, blir det ett rejält lyft för Umeå som besöksmål. Ännu en viktig pusselbit för att göra Umeå mer attraktivt för besökare och turister.

Sandlådenivå om kommunala bolag
Kliv upp ur sandlådan, Holmlund. Debattnivåer som vi kan läsa om idagens VK gynnar ingen. Att börja tala om krig och att det ‘aldrig kan bli fred’ mellan han själv och organisationen Svenskt Näringsliv är ju bara barnsligt. Och himla onödigt. Det gynnar då verkligen inte Umeås anseende. Att det råder delade meningar om kommunala bolag är ju ingen nyhet direkt. I vissa fall kan de vara befogade, i andra inte. Från borgerligt håll har vi under många år drivit kravet på att avveckla verksamheter som bedriver osund konkurrens gentemot näringslivet. I Umeå har vi ju nu gemensamt – Alliansen och socialdemokraterna – beslutat att genomlysa all kommunal verksamhet, såväl i bolagsform som i förvaltningsform, för att se om kommunen gör sig skyldig till s.k. osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. En sak som ska undersökas är bl.a. Folkets Hus och dess underverksamhet. Och om genomlysningen påvisar osund konkurrens, så ska man återkomma med förslag till oss politiker på hur denna kan avvecklas snarast. Om detta är vi ju politiskt överens och jag ser lugnt fram emot den rapporten. Tills dess kan väl alla försöka hyfsa tonläget?

200 000
Fler och fler som sätter sig in i frågan verkar nu inse att 200 000 invånare inte alls är någon utopi eller skott från höften. Det är ett tufft mål, men inte omöjligt. Dagens VK hade ett bra reportage av Brodin, som väl sammanfattar motiven till varför fortsatt tillväxt i Umeå är nödvändigt. Men det handlar så klart om vägval för Umeå – är tillväxt bra eller är tillväxt dålig? Hur som helst så har jag med råge uppnått mitt syfte när det gällde att starta debatten om en ny tillväxtvision för Umeå. Nu är vi inne på konkreta förslag och områden som måste hanteras för att detta ska bli möjligt. Fortsättning följer!