Bra besked av Holmlund idag!

Bloggar från fullmäktige.

Ja, det går bättre och bättre att påverka politikens inriktning i Umeå. På förmiddagen resulterade min fråga till Holmlund om befolkningsmålet att vi hittade samsyn kring att höja ambitionsnivån – från dagens 150.000 till 200.000.

Det var ett viktigt besked. Sen får vi återkomma i en mer fördjuad analys och diskussion kring tidpunkter, takt och annat. Frågan förtjänar naurligtvis en betydligt djupare analys än vad som är möjligt i en kort debatt i fullmäktige.

Jag tror det är viktigt att höja ambitionen både på kort och lång sikt. Att spänna bågen ytterligare.

Vår målsättning måste vara att göra Umeå så attraktivt att betydligt fler vill bosätta sig här. Det handlar om att göra Umeå mer spännande och mer attraktivt på område efter område: företagsklimat, boendemiljöer, handel, nya jobb, bättre skola och omsorg. Fritids- och kulturutbud. Etc etc.

Nästa steg borde vara att samla så många aktörer som möjligt: partier, lokala entreprenörer, universitets företrädare, de olika näringslivsorganisationerna m.fl – för att bredda och fördjupa diskussionen kring en ny tillväxtvision för Umeå. En del i detta omfattande arbete är just att revidera befolkningsmålet.

Det krävs nytänkande, beslutsamhet och omprövningar av tidigare politiska vägval. Inte minst gäller det att skapa en positiv attityd till just tillväxt och förståelse för behovet av detsamma.

Umeås ska vara Norrlands starkast lysande stjärna – nu och framgent. Men vi får inte slå oss till ro, med armarna i kors.