Positiva tongångar idag

Ser att två av de motioner som vi moderater lämnat in till fullmäktige blir positivt bemötta.

Den första handlar om att Umeå ska bli Sveriges renaste stad. Vi har reagerat på den nedskräpning och vandalism som tyvärr präglar stora delar av stan. Enligt tidningsuppgifter är tekniska nämnden positiv och vill bifalla motionen, och förvaltningen har redan börjat jobba med frågan. Lysande. Om det håller hela vägen till fullmäktige är det rekord. Normalt brukar vi få bifall till en motion per mandatperiod ….. Vi har ju redan fått ja till vår motion om byggandet av en ny friidrottsarena och blir det ja till denna så har vi inom loppet av ett år fått ja till två motioner. Det tar sig 🙂

Den andra motionen handlar om att Umeå kommun ska byta till miljövänlig belysning. Det blir billigare i längden, och bättre för miljön. Även här är tekniska nämnden positiv, men hänskjuter till budgetberedningen att bedöma om det finns extra medel för detta. Återkommer således i den frågan, men det är kul att vi även här får gehör för våra tankar.

Diskussionen kring Umeås framtid och befolkningsmålet har kommit igång. Bra. Återkommer mer utförligt på måndag i fullmäktige när det gäller den frågan.

Positiva tongångar idag

Ser att två av de motioner som vi moderater lämnat in till fullmäktige blir positivt bemötta.

Den första handlar om att Umeå ska bli Sveriges renaste stad. Vi har reagerat på den nedskräpning och vandalism som tyvärr präglar stora delar av stan. Enligt tidningsuppgifter är tekniska nämnden positiv och vill bifalla motionen, och förvaltningen har redan börjat jobba med frågan. Lysande. Om det håller hela vägen till fullmäktige är det rekord. Normalt brukar vi få bifall till en motion per mandatperiod ….. Vi har ju redan fått ja till vår motion om byggandet av en ny friidrottsarena och blir det ja till denna så har vi inom loppet av ett år fått ja till två motioner. Det tar sig 🙂

Den andra motionen handlar om att Umeå kommun ska byta till miljövänlig belysning. Det blir billigare i längden, och bättre för miljön. Även här är tekniska nämnden positiv, men hänskjuter till budgetberedningen att bedöma om det finns extra medel för detta. Återkommer således i den frågan, men det är kul att vi även här får gehör för våra tankar.

Diskussionen kring Umeås framtid och befolkningsmålet har kommit igång. Bra. Återkommer mer utförligt på måndag i fullmäktige när det gäller den frågan.