Fullmäktige idag

Så var det dags för månadens kommunfullmäktige. Idag kommer KF att ta beslut om att permanenta försöket med eget val inom hemtjänsten. I hela kommunen. Det har i en utvärdering visat sig mycket positivt – och brukarna får ökad valfrihet då de kan välja mellan 6 olika privata utförare och den kommunala egenregiverksamheten.

Ska också bli intressant att höra hur Lennart Holmlund (s) ställer sig till mitt förslag att revidera kommunens befolkningsmål på 150.000 invånare. Det är enligt min mening dags att spänna bågen ytterligare. Det gäller att göra Umeå så attraktivt att betydligt fler människor vill bo här. Forskningen visar att människor söker sig till människor – ju större en stad blir, desto större blir chansen att staden kommer kunna fortsätta växa. Jag ser detta som något positivt.