Självklart ska du kunna elda kvistar och ris på din egen tomt

All avfallseldning är enligt Umeå kommuns föreskrifter förbjuden, med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras. Det kan handla om ris, kvistar och grenar.

Nu har Naturvårdsverket gjort en tolkning av ett EU-direktiv som förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten. Som kommun kan man dock fortsätt tillåta eldning på egen tomt, något som flera kommuner redan gjort.

Umeåborna borde få fortsätta elda kvistar och grenar på sin egen tomt. Det är inte EU-reglerna som är problemet här, utan Naturvårdsverkets överimplementering av EU-direktivet.

Umeå kommun bör likt andra kommuner fatta ett undantagsbeslut så att det även i framtiden är möjligt att elda torrt trädgårdsavfall i sin egen trädgård.