Förekomsten av stora mängder narkotika på fritidsgård i Umeå

Idag har jag lämnat in nedanstående interpellation till fritidsnämndens ordförande Aril Leinonen (S), med anledning av den nyhetsartikel vi kunde läsa i VK förra veckan om den tonåring som greps med stora mängder narkotika på en fritidsgård i vår kommun.

Det är viktigt att vi på alla sätt bekämpar narkotikans utbredning i Umeå.

Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktige den 27 februari.

Interpellation till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S):

Förekomsten av stora mängder narkotika på fritidsgård i Umeå

I lokaltidningen VK kunde vi den 28 januari läsa en artikel om en tonåring som blev påkommen med stora mängder narkotika på en fritidsgård i Umeå. När polisen kom dit upptäcktes att tonåringen – utöver narkotika i olika former – även hade med sig en våg och en kniv i fickan. I artikeln framgår att narkotikan var portionsförpackad, vilket enligt polisen tyder på att tonåringen säljer narkotika.

Inom Umeå kommun finns det, enligt hemsidan, elva fritidsgårdar. Därutöver finns även mötesplatserna Hamnmagasinet ungdomens hus som ligger mitt i centrala stan, samt Ersboda ungdomens hus. Kommunens mötesplatser för ungdomar riktar sig till åldersgruppen 13-23 år. Fritidsgårdarna riktar sig till lite yngre ungdomar mellan 13 och 17 år. Ungdomens hus i centrala stan och på Ersboda har verksamhet för åldrarna 16 till 23 år.

Det är naturligtvis mycket allvarligt om det förekommer narkotika våra fritidsgårdar. För oss som kommun är det viktigt att vi säkerställer att sådant på alla tänkbara sätt motverkas.

Mina frågor till fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) blir därför:

  1. Vilken fritidsgård gällde det i VK:s artikel (2023-01-28)?
  2. Hur omfattande är problemen med förekomsten av droger på våra fritidsgårdar/ungdomens hus? Har det förekommit fler tillfällen då man upptäckt narkotika i våra kommunala lokaler under senare år?
  3. Behövs det ytterligare insatser för att förhindra förekomsten av narkotika på kommunens mötesplatser för unga, eller är du trygg med hur kommunen arbetar idag?

Umeå 2023-02-03

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Fem moderater från Västerbotten utsedda till nationella arbetsgrupper inför partistämman i höst

Pressmeddelande 2023-02-01

Fem länsmoderater utvalda för att utveckla M-politiken inför partistämman

I valet 2022 gavs Moderaterna mandat att få ordning på Sverige, att sätta Sverige på en ny kurs och att lösa Sveriges samhällsproblem. Ett uppdrag som rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026?

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023.

– För oss moderater är det viktigt att gruppernas arbete ska bygga på en analys av de problem och möjligheter som ligger framför Sverige. Propositionerna ska innehålla genomarbetade förslag på reformer som bidrar till att lösa problem och ta noga tillvara möjligheter. Avstamp för förslagen är Moderaternas idépolitiska program, säger Karin Enström, partisekreterare Moderaterna.

Arbetsgrupperna leds av en ordförande med lång erfarenhet av politikutveckling. Arbetsgrupperna har bred geografisk förankring från hela landet. De riksdagsledamöter och statsråd som arbetar med frågorna är adjungerade till grupperna. Arbetsgrupperna ska också träffa eller inhämta information från relevanta aktörer och interna referensgrupper, bjuda in externa experter samt genomföra studiebesök, öppna hearings, seminarier eller liknande. Totalt kommer hundratals moderater över hela landet involveras i utvecklingsprojektet.

De fem områdena är:

Grön innovationskraft för tillväxt

Skola och utbildning

Förebyggande insatser mot kriminalitet

På medborgarnas sida (offentlig förvaltning och styrning)

Utrikes- och säkerhetspolitik

Varje arbetsgrupp leds av en ordförande och en vice ordförande. Utöver dessa finns representanter från så gott som alla län i Sverige.

Grön innovationskraft för tillväxt

Moderaternas utgångspunkt är att det inte råder någon motsättning mellan ett fritt samhälle, en god miljö och ansvar för klimatet. Frihet, äganderätt, rättsstat och marknadsekonomi är förutsättningar för framsteg även på detta område. Arbetsgruppen leds av Christofer Fjellner, oppositionsråd i Stockholm stad. Deltagare från Västerbottens län är Andreas Löwenhöök, oppositionsråd

Skola och utbildning

Skolan ska rusta alla barn med de kunskaper som krävs och har därigenom möjligheten att utjämna livschanser och bidra till social rörlighet. Ett fungerande utbildningssystem ger den enskilde möjligheter att växa och lägger grunden för samhällets utveckling. Arbetsgruppen leds av Therez Almerfors, kommunalråd i Uppsala. Deltagare från Västerbottens län är Joline Göttfert, politisk sekreterare, Umeå.

På medborgarnas sida

Ny teknik ger nya möjligheter men kan också skapa problem. Potentialen är stor för att effektivisera offentlig verksamhet, till exempel genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt uppkommer problem med ökad sårbarhet och risker för den personliga integriteten. Det borde ställa ökade krav på konsekvensanalyser, men istället tyder mycket på att dessa analyser har blivit sämre. Arbetsgruppen leds av Elisabeth Unell, oppositionsråd i Västerås. Deltagare och vice ordförande för arbetsgruppen från Västerbottens län är Nicklas Sandström, regionråd i opposition.

Förebyggande insatser mot kriminalitet

Barn och familjer som befinner sig i riskzonen måste få det stöd och den hjälp som behövs för att inte dras in i gängbrottslighet. Socialtjänsten och andra myndigheter måste stärkas, ges rätt utbildning och få ökat skydd. Särskilt viktigt är arbetet för att hjälpa barn och ungdomar som far illa. För att förebygga kriminalitet krävs insatser på många områden. Arbetsgruppen leds av Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet och riksdagsledamot från Skåne. Deltagare från Västerbottens län är Anders Ågren, kommunalråd i Umeå.

Utrikes- och säkerhetspolitik

Moderaterna har varit drivande bakom medlemskapen både i EU och Nato. Regeringen vrider nu om svensk utrikes- och säkerhetspolitik i riktning mot länder i vår närhet, och ger den ett tydligare fokus på svenska intressen. Arbetsgruppen leds av Hans Wallmark, riksdagsledamot från Skåne. Deltagare från Västerbottens län är Åsa Ågren Wikström, vice ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Minnesdag för Förintelsens offer – bekämpa antisemitismen!

I dag den 27 januari hedrar vi minnet av alla som mördades och förföljdes under Förintelsen – samma datum som förintelselägret Auschwitz befriades 1945. Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Detta gör den borgerliga regeringen för att motverka antisemitism:

✅ Skärpta straff för brott med antisemitiska motiv.

✅ 6 miljoner kr för fortsatt finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

✅ 45 miljoner kr 2023 och 55 miljoner kr från 2024 till Sveriges museum om Förintelsen.

✅ Fortsatt finansiering av Stiftelsen Judiska museet.

✅ Ökad kunskap och bättre verktyg i skolan.

✅ Medlen för Forum för levande historias och Segerstedt institutets satsning med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism dubbleras 2023.

Antisemitismen är tyvärr närvarande också i Umeå. I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Moderaterna har tidigare bl.a. föreslagit:

▶️Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Stoppa utbetalningar av skattepengar till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Bekämpa hedersförtrycket!

Hedersförtrycket har ingen plats i Sverige. I Sverige har var och en rätt till ett liv utan förtryck. Ett liv i jämställdhet. Den rätten är lika stark för den vars släkt har levt här i generationer, som för den vars släkt nyligen har kommit hit.

Idag hedrar vi minnet av Fadime Sahindal och hennes kamp för frihet och kärlek, och mot förtryck. För 21 år sedan sköts Fadime ihjäl av sin egen pappa för att hon vägrade underkasta sig familjens heder. Hon blev förälskad i ”fel” person.

Enligt forskare kan 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade familjenormer. Det kan inte accepteras.

Politiken måste ta ett större ansvar i att bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har.

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen!

Pressmeddelande 2023-01-17

För ytterligare info, Anders Ågren 0703416764

Ågren (M): ”Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid”

Umeå kommun avskaffade friskvårdstimmen för de anställda år 2010, och har sedan dess haft en förhållandevis hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger idag på 7,8 procent. Moderata kommunalrådet Anders Ågren föreslår nu i en motion till fullmäktige att alla kommunanställda ges möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

– Det är väl belagt att träning har en positiv inverkan på hälsan. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren, säger Anders Ågren i en kommentar.

Inom Umeå kommun har flera kommunala bolag sedan tidigare infört möjligheten till träning på arbetstid. Bland de kommunala bolag som erbjuder detta för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva DAC. Sjukfrånvaro är också lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med kommunen i övrigt.

– Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på. Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir friskare. Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör ju självklart gälla alla anställda inom Umeå kommun, avslutar Ågren.

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

Motion

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och bra arbetsgivare, med goda arbetsvillkor. Ska vi klara av kompetensförsörjningen, så gäller det att vi blir bättre på många områden.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva DAC. Sjukfrånvaro är också lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen, jämfört med de anställda inom de kommunala förvaltningarna.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sjukfrånvaron har för kommunens del genom åren varit förenad med höga kostnader, såväl direkta som indirekta.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna – det handlar ju om att anpassa scheman och annat utifrån situationen inom verksamheten. Det bör ju vara ansvarig chef som fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.

Moderaterna lämnade in en liknande motion som denna år 2017, men den avslogs av kommunfullmäktige i april 2018.

Detta trots att alla fackförbund, med undantag av ett, ställde sig positiva till förslaget.

Även kommunens upphandlade friskvårdsföretag Feelgood, hade yttrat sig i ärendet i en bilaga, och konstaterade hur forskningsläget såg ut: ”Träning på arbetstid är LÖNSAMT för individen, samhället och för företagen. Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre, mindre smärta och produktiviteten ökar.”

Argumenten är lika korrekta idag.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun möjliggör för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

2023-01-17

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Välkommen satsning för att snabbt få elflyg på plats i Sverige – borde kunna gynna norra Sverige!

Har tidigare idag skickat ut nedanstående pressmeddelande.

Pressmeddelande 2023-01-12

Anders Ågren (M) välkomnar regeringens satsning för att snabbt få elflyg på plats i Sverige

Idag kom beskedet att regeringen via Trafikverket satsar 15 miljoner kronor per år för att genom forskning och innovation snabbt få elflyg på plats i Sverige. Trafikverket får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med allmän trafikplikt. Detta är något som välkomnas av det moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå.

– För Umeå är det oerhört viktigt med välfungerande flygförbindelser. Vi i Umeå har sedan tidigare uppmärksammat den betydelse som elflyget kommer att kunna få i framtiden, inte minst för oss i Norden. Umeå kommun deltar i samarbetsprojekt för att möjliggöra elflyg i vår region, och det är av stort intresse, inte minst i öst-västlig riktning, säger Anders Ågren (M) i en kommentar.

Enligt ett pressmeddelande från landsbygds- och infrastrukturdepartementet, så ska Trafikverket även ta initiativ till ökad samverkan mellan de aktörer som arbetar med forskning och innovation på området. Regeringen ger dessutom Trafikverket i uppdrag att analysera om det enligt gällande regler finns förutsättningar för att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt. Om Trafikverket bedömer att det behövs ska myndigheten lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på linjerna.

– Detta kommer mycket lägligt för vårt arbete här uppe i norra Sverige! Via Kvarkenrådet – där Umeå kommun är medlem – så driver vi projekt gällande etablering av framtidens elflyg, och regeringens ambition att snabba på innovation och stötta samverkan mellan olika aktörer gällande elflyget passar som hand i handske. Umeå och vår region borde kunna dra fördelar av att vi redan jobbar med frågan om att etablera regionala elflygrutter i bl.a. öst-västlig riktning, avslutar Ågren.

Ett nytt elstöd till hushållen, även i norra Sverige!

Nås av beskedet om ett nytt elstöd till hushåll även i norra Sverige!

Mycket bra!

Regeringen har vid en presskonferens idag på eftermiddagen meddelat att Svenska kraftnät får ett nytt uppdrag att ta fram utökat elstöd till hushåll i hela Sverige.

Detta besked är synnerligen välkommet! Självklart ska även hushållen i norra Sverige få stöd i dessa tider då elpriserna har varit extremt höga även i norra delen av landet.

Elpriserna har under november och december som bekant varit mycket höga – särskilt den senaste månaden då elpriserna i stora delar av Sverige aldrig varit högre under en månad. Svenska kraftnät ska enligt regeringen på nytt ansöka om att använda så kallade flaskhalsintäkter för åtgärder som särskilt tar hänsyn till att de höga elpriserna som drabbat hushållen i hela Sverige. Det krävs ett godkännande av Energimarknadsinspektionen, och därför måste Svenska kraftnät ansöka om användningen av medlen.

Även hushållen i norra Sverige ska alltså få stöd – ett elstöd som kommer hushållen i hela Sverige till del. Till skillnad mot tidigare har det ju varit extremt höga elpriser i hela landet under november och december. Det har exempelvis aldrig tidigare varit så höga elpriser i norra Sverige som det var under december månad. Det är också viktigt att hushållen i norra Sverige får del av stödet bl.a. med tanke på att det krävs mer energi för att värma bostäderna i norra delen av landet.

Mycket positivt att regeringen har lyssnat på inkomna synpunkter den senaste tiden. Även hushållen i norra Sverige måste få stöd med att hantera elpriserna!

Moderaterna positiva till att säkerställa lokaler för Balettakademin

Lokalmedia har hört av sig till våra lokala moderata företrädare under de senaste två dagarna, bl.a. till våra företrädare i kulturnämnden.

Moderaterna har idag, via våra ledande företrädare i kulturnämnden, fritidsnämnden och tekniska nämnden, meddelat att vi som parti är beredda att medverka i arbetet för att ordna en lösning för Balettakademins elevgrupper. Att barn och unga har en meningsfull fritid är enormt viktigt. För många är just dansen ett stort fritidsintresse. Förutsättningarna måste vara goda även i framtiden för dansen i Umeå.

Moderaterna vill bidra till att hitta en lösning på lokalfrågan för dansen.

Stärk totalförsvaret lokalt, regionalt och nationellt!

Ett av de första ärendena på årets sista fullmäktige var en interpellation skriven av Anders Norqvist (L) gällande totalförsvarets del i Umeås samhällsplanering.

En högaktuell fråga i dessa orostider.

Jag var uppe i talarstolen och redogjorde för våra moderata synpunkter. Så sent som förra veckan meddelade ju regeringen att man tillsätter en ny försvarsberedning, med ett mycket viktigt mandat: Stärk totalförsvaret av vårt land.

Att försvara ett land är ju inte bara en sak för Försvarsmakten – det är en sak för hela samhället. Ett medlemskap i NATO är ett viktigt steg för att skydda oss, men det krävs så mycket mer. Mycket av totalförsvaret är kopplad till oss i kommunerna.

Kriget i Ukraina visar vad som kan vänta Sverige och andra länder i vår närhet när Ryssland återigen står på krigsfot. Civilbefolkning och civil infrastruktur och är aktiva mål i rysk krigsföring för att försöka knäcka landets försvarsförmåga och försvarsvilja. Men det civila försvaret i Ukraina har lyckats klara sin uppgift väl utifrån de brutala förutsättningarna.

Det civila försvaret ska vara just detta, ett samhälle som upprätthåller sina egna samhällsviktiga funktioner samtidigt som man förmår stötta det militära försvaret. Här krävs samverkan med nationella, regionala och kommunala instanser.

Man brukar säga att efter det Kalla kriget och Sovjetunionens upplösning, så nedmonterades det svenska försvaret steg för steg. Och det är korrekt. Men något som monterades ner i ännu större utsträckning var det civila försvaret, och den civila beredskapen.

Över hela Sverige, så också i Umeå och Västerbotten.

Några exempel. Vi saknar numera de lager av bl.a. livsmedel och drivmedel som tidigare var en självklarhet runt om i landet. Dessa måste byggas upp igen.

Vid planeringen av bostadsområden i Umeå så måste behovet av skyddsrum tas i beaktande. Tillgången till skyddsrum i Sverige är generellt god, enligt en nationell utredning som presenterades i november. Men det behövs en grundlig genomgång av de befintliga skyddsrummen för att upptäcka och åtgärda fel och brister. Det finns även behov av en viss nybyggnation. Vi har inte tillräckligt med skyddsrum för vår befolkning i Umeå. Och vi ser vad som händer i Ukraina när Ryssland anfaller. Då måste vi vara förberedda och kunna erbjuda civilbefolkningen skydd.

Från Moderaterna i Umeå har vi framfört att vi behöver söka samverkan med grannkommuner, regionen och länsstyrelsen i syfte att upprätta bl.a. livsmedelslager i händelse av kris eller krig. Hans Lindberg (S) nämnde i sitt svar att det pågår ett arbete med att ta fram en strategi för försörjningsberedskap i kommunkoncernen, vilket innefattar energi, livsmedel, vatten, läkemedel m.m. Det är bra. Detta måste säkerställas.

Vi måste också öka den livsmedelsproduktionen. Utan bönder – ingen beredskap. Värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad. Upphandla lokalproducerat i större utsträckning.

Arbeta för att stärka befintlig militär verksamhet i Umeå likväl som att återetablera ett regemente i Umeå.

Så. Några tankar från oss moderater om arbetet med totalförsvaret i Umeå, så här i december 2022.