Vi har väntat över 30 år på ringleden – låt då ringleden öppnas i höst och utvärdera effekten, innan man börjar bygga om Västra esplanaden!

På tekniska nämndens sammanträde i torsdags fattades ett inriktningsbeslut gällande åtgärdspaket för Västra Esplanaden. Omvandlingen av Västra Esplanaden ska delas upp i flera etapper, där det första steget ska påbörjas redan i höst. Moderaterna menar att det är för tidigt att börja med omvandlingen av Västra Esplanaden redan i höst och röstade som enda parti nej till förslaget.

Det är inte rimligt att göra åtgärder innan vi har sett vilka effekter som Västra Länkens öppnande har på biltrafiken i centrum. Det är först när vi har sett hur trafikflödena på Västra Esplanaden påverkas av ringledens öppnande som vi kan börja titta på eventuella förändringar.

Nu får det vara nog med experiment med Umeås gator! Det är tydligt att ombyggnationen av Storgatan inte blev bra, men trots det vill kommunen göra liknande försök för att minska biltrafiken på Västra Esplanaden.

Erik Bergkvist (S) har gått bort. Våra tankar går till hans familj.

Jag har under förmiddagen nåtts av det sorgliga beskedet att den socialdemokratiske EU-parlamentarikern och tidigare regionpolitikern Erik Bergkvist (S), Umeå, har avlidit. Erik var en mycket uppskattad politiker som har gjort mycket gott för såväl Västerbotten som hela norra Sverige. Vi jobbade tillsammans i Regionförbundsstyrelsens arbetsutskott under två mandatperioder här i länet. Erik var kunnig, påläst och pragmatisk, vilket är nog viktigt för att åstadkomma resultat i politiken. Vi moderater har haft ett mycket gott samarbete med honom i länsfrågorna. Våra tankar går till hans familj.

En politik för lag och ordning. Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige.

I dagens VK har jag fått nedanstående debattartikel införd.

Regeringen gör det svårare att vara kriminell i Sverige!

Äntligen händer det saker i kampen mot de kriminella. Den moderatledda regeringen har en tydlig plan för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det handlar om att slå hårt mot det grova våldet, strypa den kriminella ekonomin och bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Regeringen gör en historiskt stor resursförstärkning till rättsväsendet, från 69 till 90 miljarder kronor mellan 2023–2026.

Jag har noterat att inte minst VK:s ledarsida ogillar krafttagen mot kriminaliteten. Men bland svenska folket finns det ett starkt stöd för hårdare tag. Sedan regeringen tillträdde så har man både satsat resurser och genomfört åtgärder för att stärka tryggheten i hela landet. I stort sett så är alla reformer i Tidöavtalet igångsatta. Brottsbekämpningen fått tillgång till nya effektiva verktyg och en ny polisledning har tillsatts med ett tydligt förändringsuppdrag, bland annat om ökad lokal polisnärvaro.

Är det då verkligen nödvändigt? Tja, de senaste tio åren har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. År 2022 inträffade 391 skjutningar och 90 sprängningar i Sverige, vilket motsvarar mer än en skjutning om dagen och en sprängning ungefär var fjärde dag. Fler dödsskjutningar skedde under 2022 än någonsin tidigare, där 62 personer miste livet. Under förra året uppgick antalet skjutningar till 363 och 53 personer sköts till döds. Det är färre än 2022, men antalet skjutningar är fortfarande högt. Samtidigt ökade antalet sprängningar till 149 under 2023, vilket är det högsta som noterats i Sverige.

Även i Västerbotten har vi under senare år sett en oroväckande utveckling. Enligt Polisen finns det kriminella gäng etablerade i Umeå. Under förra året skedde en skjutning Öst på stan i Umeå, som hade kopplingar till gängkriminalitet. Mängden narkotika har ökat och brottsligheten sprider sig nedåt i åldrarna. I höstas varnade polisen om personer från kriminella nätverk i södra Sverige som försökte rekrytera ungdomar i Skellefteå.

Att knäcka gängen och trycka tillbaka brottsligheten är en av den moderatledda regeringens viktigaste uppgifter. För att lyckas med det krävs ett omfattande arbete med att lägga om rättspolitiken – något som kräver uthållighet. Långsiktigt arbete behövs för att lösa stora problem som har vuxit fram under lång tid.

Redan i år kommer vi att se resultat av regeringens arbete med att återupprätta tryggheten i landet. Under 2024 kommer det månad för månad fortsätta bli svårare att vara kriminell i såväl Västerbotten som hela Sverige.

I januari infördes dubbla straff för grovt vapenbrott. Straffet för den som hanterar vapen eller sprängmedel har därmed ökat från två års fängelse till fyra år. Den första februari trädde den nya lagen om preventiva vistelseförbud i kraft. Lagen gör det möjligt för polisen att förbjuda gängkriminella från att vistas i ett visst område för att förhindra brottslighet. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

Under året kommer ytterligare åtgärder att genomföras:

  • Mars: Visitationszoner. Polisen ska kunna införa en så kallad säkerhetszon inom ett visst område och under en viss tid för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.
  • April: Stärkt skydd för polisanställda. Poliser som arbetar i fronten mot de kriminella nätverken ska kunna signera beslut och handlingar med annat än eget namn.
  • Maj: Vräkning av kriminella. Det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott, bland annat på grund av brottslighet som skapar otrygghet för andra boende.
  • Juni: Ökade möjligheter att ta brottsvinster Rättsväsendet ska kunna ta oförklarade kontanter och lyxartiklar som inte står i rimlig proportion till en persons legitima inkomstkällor.
  • Juli: Fler preventiva tvångsmedel. Fler tvångsmedel, exempelvis hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas för att förhindra allvarlig brottslighet som begås till exempel inom kriminella nätverk.

Genom dessa åtgärder ser regeringen till att det blir svårare att vara kriminell i Västerbotten och Sverige under 2024. Det är efterlängat och verkligen på tiden!

Anders Ågren, förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Statsminister Ulf Kristersson besökte Umeå – välkommen tillbaka snart igen!

Statsministern på besök! I fredags fick jag hälsa Ulf Kristersson hjärtligt välkommen till Umeå. Bara fyra månader sedan han var här senast, i samband med vår partistämma. Vi diskuterade bl.a. förebyggande arbete, tillsammans med Polisen och den lokala ICA-handlaren på Ålidhem. Några intervjuer med media på plats. Därefter vidare till rallyt för statsministern och hans stab. Ett mycket uppskattat besök – välkommen tillbaka till Umeå och vår region snart igen!

Så är Rally Sweden igång!

Rally Sweden är igång! 15–18 februari är Umeå nämligen för tredje gången värdstad för VM-tävlingen Rally Sweden. Igår var det officiell invigning med bl.a. H.K.H. Prins Carl Philip som höll invigningstal. Många besökare och miljontals TV-tittare över hela världen kommer även detta år att följa tävlingarna, som är Sveriges största årligen återkommande idrottsevenemang.

Ett viktigt arrangemang för Umeå och vår region!

Lagen om preventiva vistelseförbud ger Polisen nya verktyg

Lagen om preventiva vistelseförbud ger polisen nya och kraftfulla verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Ett viktigt och efterfrågat verktyg i polisens arbete för trygghet.

Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan stoppas från att vistas inom vissa områden.

Ett vistelseförbud kan också bidra till att pågående konflikter kyls ned och förebygga impulsiva hämndaktioner och våldsspiraler. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

🔵 Redan 2017 lyfte vi moderater frågan om vistelseförbud, nu kommer det äntligen på plats.

🔵 Genom att förbjuda personer som tros hjälpa kriminella nätverk i ett område kan tryggheten i området öka.

🔵 Det har varit ett användbart verktyg mot den grova organiserade brottsligheten för polisen i Danmark.

🔵 Vi har snabbat på processen och tidigarelagt lagen med fem månader, till 1 februari 2024.

Vi ser hur skjutningar och sprängningar sker i både bostadsområden och på allmänna platser. Oskyldiga människor drabbas av våldet. Det är helt oacceptabelt.

Gängkriminella ska bort från skolgårdar, torg och bostadsområden! Steg för steg gör vi Sverige tryggare.

Finland utreder fast förbindelse över Kvarken, mellan Vasa och Umeå!

Den högerregering som tillträdde i Finland efter valet förra året, hade ju i sin regeringsförklaring med punkten att utreda en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå. Nu rapporterar finsk media, och även lokalmedia här i Västerbotten, att den finska staten går in med 200.000 euro för att finansiera utredningen. Beställningen kom från Kommunikationsministeriet till Trafikledsverket i december: “Under vårvintern ska förstudien planeras för att kunna inledas och sedan pågå i ett år. Våren 2025 kommer den att stå klar.”

Finland visar vägen även i denna fråga!

Brott som begås i skolan ska alltid polisanmälas!

Vi ser en mycket allvarlig ökning av både hot och våld i Umeås skolor. En fördubbling sedan 2018. Det var ett av ämnena vid måndagens kommunfullmäktige, utifrån en interpellation ställd av Elmer Eriksson (M).

Moderaterna i Umeå har under de senaste fyra åren väckt ärenden i både för- och grundskolenämnden och fullmäktige, som syftar till att motverka den här utvecklingen med hot och våld i skolan.

Vi har t.ex. föreslagit att:

  • Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas, oavsett ålder på förövaren.
  • Ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.
  • Öka insatserna med kamerabevakning, m.m.

Tyvärr har våra förslag blivit nedröstade. Allt medan arbetsmiljön i Umeås skolor fortsätter att försämras för både elever och lärare.

Vi moderater har förvisso lagt mer pengar i Umeå på för- och grundskolenämnden i vårt budgetförslag, än de styrande S/MP. Men det är inte i första hand mer pengar som krävs för denna del. Det måste också till en kulturförändring. Hur kan det ha gått så långt att elever hotar och attackerar lärare och för den delen andra elever, utan minsta oro för eventuella konsekvenser från vuxenvärldens sida?

Vi kan inte tillåta att det fortsätter så här. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan. Och lärarna måste få det stöd som krävs – av lagstiftare, arbetsgivare och det omkringliggande samhället – för att kunna upprätthålla ordningen i skolan.

Det lägsta skattetrycket sedan 1975 – mycket bra!

2024 innebär att vi gått in i det andra året med en moderatledd regering. Trots att den viktigaste prioriteringen varit att bekämpa den rekordhöga inflationen, vilket vi är på god väg att lyckas med, så har regeringen redan kunnat ta många viktiga steg för att bygga Sverige starkare. En viktig del handlar om skatterna.

Regeringen sänker skatten för såväl den som arbetar som för pensionärerna.

Drivmedelsskatterna sänktes förra året och vi sänker i år igen.  Dessutom har nu reduktionsplikten sänkts kraftigt. Skattelättnaden för utländska experter som arbetar i Sverige har förlängts. Andra skatter som sänks är bland annat den på snus och på plastpåsar. Sammantaget gör Moderaternas politik att skattetrycket nu kommer ner på den lägsta nivån på nästan 50 år. Det är en bra start. Men vi moderater har bara börjat. När regeringen nu gått in i mandatperiodens andra år är bland annat förslaget om sänkt skatt på ISK på remiss för att kunna ingå i budgetförhandlingarna senare i år.

Att sänka skatten är både rätt och rättvist. Fler kommer i arbete och den som jobbar och sliter får behålla mer av sina ihoptjänade pengar. Det är tydlig moderat politik.

Samtidigt är det viktigt att samma synsätt kommer tillbaka på kommunal nivå. Kommunalskatten i Umeå är t.ex. extremt hög. Två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner.

Vi moderater vill successivt sänka Umeås extremt höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss lokalpolitiker en viktig frihets- och rättvisefråga.

MUF-stämman i helgen – stort grattis till den nyvalda styrelsen!

I lördags hade jag förmånen att tala inför stämmoombuden vid den gemensamma distriktsstämman för de moderata MUF-distrikten i Västernorrland och Västerbotten. Delar av stämmorna genomfördes såklart var för sig, men debatterna kring de olika motionerna var gemensam. Stämman genomfördes på First Hotel Dragonen i Umeå.

Så fantastiskt kul att träffa våra MUF:are. Det ger verkligen hopp inför framtiden. För egen del så började ju min politiska bana i Västernorrland, och jag var bl.a. ordförande i Örnsköldsviks MUF i slutet på 80-talet. Därefter har jag varit 1:e vice distriktsordförande i såväl MUF Västernorrland som MUF Västerbotten. Åren går.

Som företrädare för Moderaterna, och förbundsordförande i Västerbotten, så vill jag bara understryka att MUF betyder väldigt mycket för oss i partiet. Vi har haft ett mycket gott samarbete under en lång rad av år, och vi hoppas att det ska fortsätta så även framåt. Det är en styrka.

Ni kommer säkert ihåg att Moderaterna vann Skolvalet år 2022. Största parti både nationellt och regionalt här hemma i Västerbotten. Moderaterna fick dessutom 24 procent av rösterna i gruppen 22-30 år och bland förstagångsväljare röstade hela 26 procent på Moderaterna.

Det här är ingen ny trend. Det är uppenbart att unga röstar höger! En bra blandning av liberalism och konservatism är framtidens melodi.

Det var intressant att under dagen lyssna till debatterna och voteringarna som genomfördes.

Stort grattis till de nyvalda/omvalda distriktsstyrelserna!