Anders Ågren

Utan bönder – ingen beredskap!

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är ett nationellt, regionalt och lokalt intresse att värna de svenska bönderna.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska bönder. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

Moderaterna värnar det svenska jordbruket. Bland våra nationella och lokala förslag:

  • Minska regelkrånglet och byråkratin.
  • Sänk diesel- och bensinpriset.
  • Bygg beredskapslager med livsmedel.
  • Öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingarna. Ambition ska vara endast lokalproducerat kött till skola och äldreomsorg.
  • Värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad.

Utan bönder – ingen beredskap!

SD:s tidigare gruppledare i Umeå, Christina Sjödin, är numera medlem i Moderaterna.

SD:s tidigare gruppledare i Umeå, Christina Sjödin, har bytt parti. Hon är numera medlem i Moderaterna.

Christina Sjödin, 75 år, kommer från Luleå och är pensionär med erfarenhet av arbete inom Kvinnojouren och Brottsofferjouren.

Sjödin är därmed den tredje gruppledaren för SD i Umeå som numera är medlem i Moderaterna. Tidigare har Birger Andersson och Marcus Bornemisza valt att engagera sig hos Moderaterna. De båda är också kandidater på valsedeln till Umeå kommun.

Vi moderater hälsar Christina Sjödin välkommen till vårt parti! Vi är ett stabilt och brett borgerligt parti, och hoppas att hon ska vilja engagera sig även framöver i den lokala politiken!

Moderaterna i Umeå har medvind!

Ulf Kristersson vann den första partiledaredebatten!

Igår drabbade partiledarna samman i den första partiledardebatten i valrörelsen. Det var Expressen som arrangerade debatten.

Det blev en tydlig seger för de partier som vill byta regering och få ordning på Sverige. För partiledarna till vänster blev det däremot bottensiffror.

Resultatet (Kantar/Sifo):
1. Ulf Kristersson (M): 3,38
2. Johan Pehrson (L): 3,31
3. Ebba Busch (KD): 3,28
4. Jimmie Åkesson (SD): 3,25
5. Magdalena Andersson (S): 3,06
6. Nooshi Dadgostar (V): 2,81
7. Annie Lööf (C): 2,68
8. Märta Stenevi (MP): 2,24

Åtgärder för ett bättre företagsklimat!

I norra Sverige pågår just nu en fantastisk utveckling, med nya etableringar och stora pågående och planerade investeringar.  Det är viktigt att Umeå inte förlorar tempo och lutar sig tillbaka. En positiv utveckling kommer inte av sig själv.

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag. Små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Ett rimligt riktmärke för Umeå borde vara att sikta på topp-10 när det gäller det lokala företagsklimatet i Sverige. I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller Umeå kommun mediokra placeringar. Umeå tappade förra året 12 placeringar till plats 179 av landets 290 kommuner. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, service och bemötande samt negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande var sådant som då stack ut.

Vi måste sänka kommunalskatten. Vi måste få fart på bostadsbyggandet, genom att bland annat möjliggöra för fler privata aktörer att bidra i byggandet. Vi måste säkerställa god tillgång på mark för etableringar, och här pågår ett arbete. Det behövs verksamhetsmark för industri, handel, kontor och service. Investerare ska kunna få snabba och tydliga besked om lämplig mark för sina verksamheter.

Det handlar vidare om att motverka osund konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet. Införande av den s.k. Rättviksmodellen, vilken bland annat handlar om att minska regelkrångel för företagare utan att förändra lagar och regler. Ökad konkurrensutsättning och införande av utmaningsrätt. Säkerställa kompetensförsörjningen i samarbete med universitet och högskolor, region, näringsliv och övriga kommuner.

Trädens viktiga betydelse för att bl.a. binda utsläpp, lagra kol och förhindra översvämningar vid skyfall

Intervjuad av P4 Västerbotten idag.

Träden är viktiga för att binda utsläpp, lagra kol, erbjuda svalka under varma dagar och minska risken för översvämningar vid skyfall.Att plantera träd är därför viktigt i en växande stad som Umeå. En av Moderaternas 55 punkter i vårt lokala valmanifest berör just trädplantering.

Samtidigt består 64 procent av kommunens yta av skog, vilket är positivt. Det glöms ibland bort i debatten. Skogens betydelse för klimatet är något som Moderaterna i Umeå lyft fram upprepade gånger under denna mandatperiod.

Träffa Richard Herrey i Moderaternas valstuga på Rådhustorget måndag kl. 17.00-18.00

Imorgon, måndag, kommer M-politikern Richard Herrey på besök i Umeå!

Richard Herrey. En sång- och dansman. Idag moderat riksdagsledamot, och känd sedan tidigare som bl.a. vinnare av både Melodifestivalen och Eurovision tillsammans med sina bröder med låten “Diggi-Loo Diggi-Ley” år 1984.

Du träffar honom i Moderaternas valstuga på Rådhustorget, Umeå, måndag 15/8 kl. 17.00-18.00.

Kom förbi och säg hej! Prata lite politik eller varför inte lite schlager?!?

Varmt och hjärtligt välkommen!

Moderaterna: 55 punkter för ett bättre Umeå

Moderaterna har sedan tidigare startat valrörelsen i Umeå. Kampanjer med dörrknackning och materialutdelning är i gång, liksom ett intensivt arbete på sociala medier. I årets val så har vi rekordmånga kandidater – 61 personer – som ställer upp på den moderata valsedeln i Umeå.

Nu har vi även presenterat vårt lokala valmanifest för Umeå. Det är ett omfattande valmanifest med 55 punkter, som sträcker sig över flera områden.

Tre huvudfrågor inför valet:

✅ Prioritera kärnverksamheten – skola och äldreomsorg

Vi prioriterar skolan och äldreomsorgen före annat. Det viktigaste är att erbjuda våra unga en bra skolgång. Kunskap och ordning ska stå i centrum. Det ska också vara tryggt att åldras i vår kommun. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. En omsorg som ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande.

✅ Ökat bostadsbyggandet i hela kommunen – både landsbygd och stad

Det råder bostadsbrist i Umeå. Det är ett hot mot Umeås tillväxt. Det skulle behövas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens mål. Vi måste öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Tillväxten och nyproduktionen av bostäder måste också komma både landsbygd och stad till del. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. I hela kommunen.

✅ Fler insatser för ett tryggare Umeå

Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Så kan vi inte ha det. Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen. Anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå. Förbättra belysning i parker och utmed gång- och cykelvägar.

En länk till hela vårt valmanifest finns i kommentarsfältet.

Det är dags för en borgerlig valseger, såväl nationellt som lokalt!

55 förslag för att utveckla Umeå – Moderaterna satsar på både stad och landsbygd

Då har vi presenterat vårt lokala valmanifest. Lägger upp det pressmeddelande som skickades ut tidigare idag.

Pressmeddelande 220811:

55 förslag för att utveckla Umeå – Moderaterna satsar på både stad och landsbygd

Med 31 dagar kvar till valdagen presenterade på torsdagen det moderata kommunalrådet Anders Ågren partiets lokala valmanifest i Umeå – ”Tillväxt, välfärd och trygghet – för både stad och landsbygd”

Moderaterna har redan startat sin valrörelse i Umeå. Kampanjer med dörrknackning och materialutdelning är i gång, liksom ett intensivt arbete på sociala medier som har pågått en betydligt längre tid. Det är 61 personer som ställer upp på den moderata valsedeln i Umeå, vilket är ett rekord i modern tid för partiet.

– Enighet ger styrka. Vi är många moderata kandidater som jobbar stenhårt för maktskifte lokalt, regionalt och nationellt! De rödgröna är starka i Umeå, men vi har ett moderat parti i stark medvind och en samlad Allians med erfarna företrädare och god stämning. Sociala medier spås få en stor betydelse i denna valrörelse, och i Umeå är vi moderater överlägsna med absolut störst genomslag. Så vi är taggade, samspelta och på offensiven, säger Ågren i en kommentar.

Valmanifestet är det mest omfattande moderata valmanifestet i Umeå på 30 år. Det kan sammanfattas som klassisk borgerlig politik och spänner över flera övergripande områden. 55 punkter lyfts fram. Där återfinns exempelvis förslag för ett tredubblat bostadsbyggande, sänkt kommunalskatt, bättre företagsklimat, valfrihet inom välfärden och ett batteri av trygghetsåtgärder. Ett ökat fokus på landsbygden jämfört med tidigare val kan också noteras i det moderata valmanifestet.

– Jag är stolt över att presentera vårt lokala valmanifest, som vi har jobbat med det senaste året. Det är tydlig och framgångsrik moderat politik: trygghet, företagande, sänkt skatt, tillväxt för både stad och landsbygd, kvalitet inom äldreomsorgen och en skola med ordning och reda, fortsätter Ågren.

Trygghetsfrågorna, som har debatterats mycket i Umeå under mandatperioden, har en central roll även i årets valrörelse. För att motverka otryggheten och bekämpa brottsligheten föreslås offentlig kamerabevakning, kommunala ordningsvakter, tiggeriförbud och insatser mot narkotika.

Samtidigt vill Moderaterna att Umeå kommun ska lyckas erbjuda Sveriges bästa skola och äldreomsorg. Flera åtgärder presenteras för att nå detta. På utbildningsområdet föreslår Moderaterna mindre barngrupper i förskolan, betyg och ordningsomdömen från årskurs 4, samt avlastning av lärarna genom inrättande av lärarassistenter.

Inom äldreomsorgen så vill man bland annat öka tillgången på särskilda boenden, senior- och trygghetsboenden. Ökade resurser för grundbemanning inom äldreomsorgen, språktest vid nyanställningar och en central trygghetsinspektion för att garantera att de äldre får högsta tänkbara kvalitet på omsorg och bemötande, är några fler av Moderaternas förslag.

På miljö- och klimatområdet är det en lång rad av förslag, däribland fortsatta satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar. Man vill bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen för att underlätta elektrifieringen. Samtidigt understryker Moderaterna att alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i Umeå. Här ser man en tydlig skiljelinje gentemot de partier, däribland Vänsterpartiet, som har förklarat att man vill begränsa eller rent utav förbjuda bilar i centrala Umeå.

En annan åtgärd som partiet lyfter fram inför den kommande mandatperioden är infångning och lagring av koldioxid (CCS). Moderaterna är positiva till ny teknik och de kommunala bolagen ska arbeta vidare med en pilotanläggning avseende CCS.

Moderaterna presenterar även ett helt nytt avsnitt gällande beredskapsfrågor. Den civila beredskapen har länge försummats och vid planeringen av bostadsområden måste även behovet av skyddsrum tas i beaktande. Moderaterna vill också söka samverkan med grannkommuner och regionen i syfte att upprätta livsmedelslager i händelse av kris eller krig. Man understryker också vikten av goda förutsättningar för bönderna och att kommunen måste göra sitt för att underlätta.

Partiet vill värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad. Moderaterna i Umeå kommer också fortsatt att arbeta för att återetablera ett regemente i Umeå.

Det är 31 dagar kvar till valdagen. Moderaterna kommer på fredag kl. 17.00 att börja sätta upp sina valskyltar runt om i kommunen, och på måndag är det sedan invigning för partiernas valstugor på Rådhustorget i Umeå.

Valrörelsen i Umeå är här – såväl på sociala medier som på gator och torg.