Haveriet fortsätter – Västra Länken försenas ytterligare

Jaha, då var det dags igen. Trafikverket meddelar idag på en presskonferens att Västra länkens öppnande kommer att försenas ytterligare. Högst oklart om man hinner färdigt till årsskiftet.

Det har gått troll i byggandet av Västra Länken. Färdigställandet av ringleden runt Umeå har ju högsta prioritet. Västra länken – den del som fortfarande inte är öppnad för trafik – är den enskilt viktigaste delen för att kunna styra om genomfartstrafiken från centrala Umeå. Det är också den enskilt viktigaste åtgärden för att luftkvalitén i centrum ska förbättras ytterligare.

När Alliansregeringen år 2008 meddelade att Umeås ringled skulle tas med i Närtidssatsningen, så var tidsplanen att hela ringleden skulle stå färdig 2013. Det är elva år sedan.

Enligt dagens uppgifter, så försenas alltså öppnandet av Västra länken ytterligare och man kan alltså inte ge något besked om när Västra Länken ska öppnas. Det kan uppenbarligen lika gärna bli under 2025 verkar det som.

Alla dessa förseningar är skadliga, på många plan.

Västra Länken måste öppnas så snart det bara är möjligt. Man hade ju åtminstone i detta läge kunnat önska att etappen mellan Avion och Böleäng hade kunnat öppnas för trafik.

Umeå kommun medfinansierar ju dessutom bygget av ringleden med 250 miljoner kr, som ska betalas när hela projektet är färdigt. Men ringleden skulle som sagt enligt ursprungsplanerna stå färdig redan 2013. Vi har all anledning att vara kritiska om hur detta har skötts.

Umeåborna är förlorarna i denna soppa.

Det är snart halvtid i mandatperioden – vi moderater levererar!

Det är snart halvtid i mandatperioden. Sverige blev länge fattigare och farligare. Men nu har vi vänt utvecklingen. Moderaterna får steg för steg ordning på Sverige.

Vi håller vad vi lovar. I valet 2022 hade Moderaterna 240 unika vallöften. Den moderatledda regeringen har redan genomfört eller påbörjat 72% av dessa.

Några exempel:

 • Svenskt medlemskap i Nato
 • Säkerhetszoner för att förhindra brott
 • Dubbla straff för vapenbrott
 • Fördubblat stöd till barncancervården
 • Grunden lagd för ny kärnkraft
 • Minskad migration
 • Sänkt skatt på arbete och pension
 • Gårdsförsäljning av alkohol

Dessutom är kampen mot inflationen nu vunnen.

Vi moderater får saker gjorda.

Stort grattis till Joakim Strand som blir ny Europaminister i den finska regeringen!

Fantastiskt goda nyheter idag. Joakim Strand, finsk riksdagsledamot för Svenska Folkpartiet och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, föreslås att bli ny Europaminister i den finska regeringen. Ny Europa- och ägarstyrningsminister, för att vara mer exakt.

Joakim är en sann Sverige- och Umeåvän. Han sitter ju i styrelsen för Kvarkenrådet och var till ganska nyligen ordförande där också. Han har upprepade gånger besökt Umeå genom åren och har varit drivande i mycket av det goda samarbete vi har mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Här på bilden vid ett möte som vi hade i Vasa.

Stort grattis från oss i Umeå!

Varmt välkommen – besök av Cherson och Vasa stad i Umeå denna vecka!

En delegation med politiker och tjänstemän från den ukrainska staden Cherson besöker denna vecka Umeå för att förbereda ett fördjupat samarbete mellan våra städer.

Bredvid mig på bilden den ukrainska politikern Dmytro Poddubnyy, kommunalrådet Janet Ågren (S) och två tjänstemän från Cherson – Oksana Pronina och Tetiana Banshchykova.

På plats i Umeå denna vecka – dock inte med på bilden – finns även företrädare för vår finska vänort Vasa stad, som också inlett samarbete med Cherson.

Utrikespolitik är förvisso en nationell fråga, men kommuner har ju möjlighet att välja vilka vi samarbetar med. Och våra val har betydelse. Det är viktigt att den fria världen visar sitt stöd för Ukraina, i dess kamp för att besegra Putins Ryssland.

En del i detta är det partnerskapsamarbete som nu inleds på kommunal nivå, mellan svenska och ukrainska kommuner. Partnerskapen ingår i Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) nätverk för demokratisk resiliens.

Samarbetena som planeras mellan de olika kommunerna sträcker sig över en lång rad av områden: beredskapsfrågor, vattenförsörjning, avfallsfrågor, tekniska tjänster, digitalisering, stadsplanering etc.

Vi är mycket glada över att få vara värdar denna vecka för de ukrainska gästerna.

Sverige och EU gör mycket för Ukraina. Men min uppfattning är att det inte räcker. Vi måste göra MER och ge mer stöd på alla områden – militärt och civilt.

Slava Ukraini!

Veterandagen idag – ett stort tack till Sveriges veteraner!

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan år 2018 dessutom allmän flaggdag i Sverige. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Såg att VK hade publicerat min insändare gällande det orimliga med förslaget om arbetstidsförtkortning med bibehållen lön på deras nätsida. Så då läggerjag som vanligt upp den här på bloggen också.

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Den senaste tiden har frågan om en lagstadgad arbetstidsförkortning med bibehållen lön börjat diskuteras mer och mer. Att Vänsterpartiet har varit positiva till arbetstidsförkortning är känt sedan länge, men nu börjar även Socialdemokraterna lyfta frågan. Den tidigare socialministern Annika Strandhäll (S) leder en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som ska ta fram förslag på området.

Kortare arbetstid med bibehållen lön skulle bli en dyr historia för både individen och samhället. Färre arbetade timmar innebär en lägre produktion. Svensk Näringsliv har varnat för att en 35-timmarsvecka med bibehållen lön skulle innebära ett produktionsbortfall på 8 procent, samtidigt som Sveriges BNP skulle sjunka med över 500 miljarder kronor. Det skulle försvaga Sveriges konkurrenskraft.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera dessa flumidéer?

Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som förvisso gjordes för ganska många år sedan visade att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ då hade föreslagit i olika utformningar – riskerade att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc. Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning.

En arbetstidsförkortning är inte heller realistiskt. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna i Norrland. Många företag har länge vittnat om att de har svårt att rekrytera personal. Inom många yrkeskategorier finns det många fler arbetstillfällen än arbetstagare. Problem med kompetensförsörjning är ett enormt hinder för tillväxten. Enligt den årliga undersökningen Arbetskraftsbarometern från SCB år 2023 är bristen på högskoleutbildad arbetskraft särskilt stor inom vård och teknik. 80 procent av arbetsgivarna bedömer att det är brist på nyexaminerade med gymnasieutbildning i automation, fordon, samt dator-och kommunikationsteknik.

Inom kommuner och regioner är bedömningen att ca 400 000 personer behöver anställas på grund av befolkningsutvecklingen. Det visar SKR:s personalprognos. Den demografiska utvecklingen gör att betydligt många fler måste anställas inom äldreomsorgen. Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031.

Behovet av personal är omfattande. Då tycker Socialdemokraterna uppenbarligen att det är lämpligt att titta på arbetstidsförkortning. Det är givetvis en omöjlig ekvation. Välfärden klarar inte av en arbetstidsförkortning. Det är uppenbart att samhället inte kommer att fungera om alla ska arbeta mindre med bibehållna löner. Att då komma med ett sådant förslag är ansvarslöst.

Annika Strandhäll (S) och Socialdemokraterna borde vara medvetna om att de föreslår en kraftig försämring av välfärden om de går vidare med förslag om arbetstidsförkortning. Risken är även överhängande att skatterna måste höjas dramatiskt om arbetstidsförkortning införs för att undvika enorma problem inom offentlig verksamhet.

Vi moderater vill stärka arbetslinjen. Vi säger därför nej till en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Anders Ågren (M)

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Moderaternas valmanifest: För ett fritt och säkert Europa

Idag presenterade Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé partiets valmanifest i Europavalet. Vår samlade politik för ett fritt och säkert Europa. Bärande är tre förslag för att bekämpa brottsligheten i Europa: vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser. 
Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Då måste vi slå vakt om både vår yttre och inre säkerhet.Europa ska försvaras och vi ska stödja Ukraina så länge som det krävs. Vi vill fortsätta rusta EU:s försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition och utbilda fler ukrainska soldater.

EU:s inre säkerhet hotas av den organiserade brottsligheten. Här i Sverige är vi tyvärr smärtsamt medvetna om vad skjutningar och sprängningar gör med ett samhälle. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Därför vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser.

Vi vill också se ett friare Europa. EU är en värdegemenskap, som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter för alla. Nuvarande och kommande generationer ska se ljust på Europa. Vi vill trycka tillbaka antisemitismen, stå upp för hbtqi-rättigheter, stärka rättsstaten och grundlagsskydda aborträtten i hela EU.

Moderaternas valmanifest – Sammanfattning 

 • Europa är värt att försvara. Därför vill vi fortsätta stötta Ukraina, ekonomiskt, militärt och civilt så länge som det krävs. Vi vill se fler sanktioner mot Ryssland, stärka den europeiska försvarsindustrin och den civila beredskapen samt öka cybersäkerheten.
 • Sätt gränser för kriminella. Inte för polisen. Vi vill inrätta 10 000 europeiska specialpoliser, dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige. Vi vill stärka gränskontrollen och förstärka arbetet mot terrorism.
 • Ett friare Europa. Vi vill grundlagsskydda aborträtten i hela EU, stärka rättsstatsmekanismen och slå vakt om den akademiska friheten. Regnbågsfamiljer ska erkännas i hela EU och öronmärkta EU-medel ska gå till hågkomstresor.
 • Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige. Vi vill införa ett konkurrenskraftlås på all ny EU-lagstiftning, minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent, utveckla den inre marknaden för tjänster, få fler frihandelsavtal på plats och se till att EU blir ledande när det gäller forskning och digitalisering.
 • Mer kärnkraft. Mindre utsläpp.  Vi vill se en effektiv och ambitiös klimatpolitik där vi tar vara på ny teknik. Kärnkraften ska i praktiken jämställas med förnybar energi när det kommer till finansiering och klassificering så att vi kan investera EU-medel i ny kärnkraft. Därtill vill vi att EU:s klimatmål kompletteras med ett tillväxtmål. Och vi slår vakt om skogen och äganderätten.
 • Konkurrenskraftigt jordbruk, levande hav och ren miljö. Vi vill minska regelkrånglet för jord- och lantbrukare och tillåta ny teknik för växtförädling. Vi vill värna havs- och vattenmiljöerna och se en ambitiös kemikalielagstiftning på EU-nivå som är baserad på vetenskap.
 • Minska invandringen till Sverige och Europa. Vi vill att EU ska samarbeta närmare med länderna i EU:s närområde, ställa om handels- och biståndspolitiken till att också beakta migration, öka återvändandet och stärka kontrollen över gränserna. Vi vill bygga ut Frontex och att Frontex ska vara på plats i länder i bland annat Nordafrika.
 • Skogen, skatterna och snuset bestämmer vi bäst över själva. Vi vill rädda det vita snuset från ett EU-förbud, inte försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar och vi säger nej till nya EU-skatter.

Vill du läsa Moderaternas valmanifest i sin helhet? Klicka här.