200 000

Glädjande att debatten nu kommit igång på riktigt om Umeås framtid – med rätt tillväxt och utvecklingsfokus!

Idag kan vi läsa att exempelvis Lars Westin, docent vid CERUM, menar att det är möjligt att nå 200 000 invånare i Umeå till år 2050. Även om det är ett tufft mål. Det gäller, som jag bloggat tidigare om, att göra Umeå mer attraktivt så att fler vill bosätta sig här. Det krävs fler nya jobb, fler bostäder, bättre infrastruktur etc.

Tidigare har fd professorn i Stadsbyggnad vid KTH, Kai Wartiainen sagt att 200 000 vore ett bättre mål för Umeå än 150000. Han menade att det vore möjligt att uppnå redan år 2040. Och hur som helst menade han att det är bättre med en målsättning som ligger för högt än för lågt. I en artikel i VF sa han apropå detta: ‘Antingen blir man en vinnare eller en fölorare. The winer takes it all. Det delas inte ut några andra priser.’

Jag vill att Umeå ska vara en vinnare i den städernas och regionernas kamp som pågår nu. Det gynnar umeborna, det gynnar alla som bor i Västerbotten. Norrland behöver ett starkt kraftcentrum och Umeå borde nr1.

Oavsett årtal så är det bra att tunga företrädare från olika delar av samhället nu bejakar ett nytt mål om 200 000. Alla är ju samtidigt medvetna om att det inte räcker med att byta ut en siffra mot en annan – det krävs så mycket mer.

Jag hoppas att fler, inte minst från näringslivet, ger sig in i debatten. Vi måste tydligt kunna förklara vikten av fortsatt tillväxt för Umeå, och skapa en acceptans för detta. Däri ligger grunden för den attitydförändring som jag tror skulle behövas i Umeå. Att uppmuntra dem som vågar satsa, att bejaka förändring och inte instinktivt bara säga nej till allt.