Utanförskap, kärnkraft och befolkningsmål

Enligt en artikel i Aftonbladet har människorna i utanförskap i Sverige minskat med 10 procent under Alliansregeringens tid. Och ger därmed godkänt till Reinfeldt. Inte illa! Däremot återstår mycket att göra innan vi kan vara nöjda. Fler männniskor måste komma i arbete.

Nu konstateras att de svenska kärnkraftverken kommer att kunna köras betydligt längre än vad som tidigare sagts. Men med tanke på den klimatdebatt som nu pågår så borde ju frågeställningen också fokusera på att bygga ut kärnkraften. Nya reaktorer, m.a.o.

Bra att vi under KF igår lyckades nå enighet om behovet av mer ambitiösa och utmanande befolkningsmål. Nu krävs en omfattande debatt kring tillväxtfrågorna – Umeå måste bli ännu mer attraktivt att bo och verka i – och det kräver omprövningar och nya tag på många områden. Hoppas vi får en bred uppslutning i detta arbete.