Anders Ågren

VK:s eget sånghäfte

Visste ni att VK tryckt upp ett sånghäfte? Nej, inte jag heller. Förrän jag vid utrensingen uppe på vinden i Övik hittade sångäftet ‘Sjung av hjärtans fröjd’ från 1955. Priset för häftet:50 öre. I sånghäftet hittade jag sången Västerbotten (hembygdssång),…