VK:s eget sånghäfte

Visste ni att VK tryckt upp ett sånghäfte? Nej, inte jag heller. Förrän jag vid utrensingen uppe på vinden i Övik hittade sångäftet ‘Sjung av hjärtans fröjd’ från 1955. Priset för häftet:50 öre.

I sånghäftet hittade jag sången Västerbotten (hembygdssång), med text av Zolo Stärner. Har faktiskt aldrig varit på en bankett eller fest där sången sjungits, även om jag sett texten även i den moderata studentföreningens sånghäfte en gång i tiden. Beror det på att melodi och text fallit i glömska numera?

Så här går den:

VÄSTERBOTTEN
Känner du landet, det stora och tysta,
Snöns och de stiglösa skogarnas land,
Vitrornas land, det norrskensbelysta,
Oårens bygd och armodets boning.
Västerbottens och längtans land?
Västerbotten och längtans land.

Se, ur det landet nu stiger mot ljuset
Sagornas skatter i bländande brand.
Hör vilket dån från jorden av bruset
Slammer av borr och gnissel i laver.
Bröd ger idog och strävsam hand,
Västerbotten och längtans land.

Vårt är det landet. Oss trygghet ger skogen
Bröd spirar mångfallt ur plogfårans band.
Hell dig, vår hembygd, blåögd och trogen,
Längtans och hoppets gyllene strålar
Glittre alltid vid grynings rand.
Västerbottens och längtans land.

Vi för det landet glatt offre vår styrka,
Striden dock gäller med plogen i hand.
trösterik vare fädernas kyrka
Skänke oss kraft att redligen tända
Rena idéers fackelbrand.
Västerbottens och längtans land.