Att kasta sten i glashus

Ser att Holmlund i var och varannan blogg gnäller på regeringen och den politik som nu förs. Det låter mest som 1:a majtal för de ‘troende’, för vad har sossarna egentligen att komma med? Allvarligt?

Holmlund påstår att Alliansregeringen driver politik endast för de rikaste. Suck, suck. Vad hände egentligen under (s) senaste 12 år vid makten? Svaret får man om man läser LO:s rapport som kom i juni. Befolkningens rikaste tiondel kan se hur deras inkomster vuxit med 25 procent, samtidigt som andelen med låg ekonomisk standard har vuxit med 40 procent. De största förlorarna på socialdemokraternas politik är de ensamstående mammorna. Resultatet av 12 års (s-)regerande är att de rika har blivit rikare och de fattiga fler! Säger LO.

Så Lennart Holmlund kastar verkligen sten i glashus. Är det något som ökat klyftorna i Sverige så är det socialdemokraternas politik.

Nu har vi en ny regering vars viktigaste uppgift är att minska utanförskapet i Sverige. Politiken är inriktad mot att få fler i arbete. Det är nyckeln till en förbättrad ekonomisk situation för människor som står utanför arbetsmarknaden. Och vi är på god väg. Varje dag stärks ekonomin och arbetslösheten är den lägsta på 16 år.

Och hur var det då med skattesänkningarna? Jo, äntligen har vi en regering som faktiskt sänker skatterna för dem med låga och normala inkomster. Den fördelningsmässiga effekten av jobbavdraget är tydlig. 30 av 40 miljarder, 75 procent av skattesänkningarna, går till låg- och medelinkomsttagare. Och det är bara första steget. Förhoppningsvis får vi steg 2 jobbavdraget fr.o.m. 1 januari 2008.

Sverige är på rätt väg. Medan (s) och Holmlund pratar om att höja bidrags- och ersättningsnivåer så att det blir mer lönsamt att vara arbetslös, så fokuserar vi i Alliansen på att göra det mer lönsamt att arbeta och att fler människor ska komma i arbete. Det är en bättre prioritering.