Nej till fria sprutor för knarkare!

image

Från pågående debatt om Vänsterpartiets motion om att Umeå kommun ska tillåta sprututbyte för narkomaner. Vi moderater säger nej. Nedan följer mitt inledningsanförande. (OBS Det talade ordet gäller.)

 

Ordförande!

Från moderaternas sida yrkar vi avslag på den här motionen.

Från moderat sida är vi bekymrade över den drogliberala våg som sprider sig över västvärlden. Knarket vinner mark. Attityderna ändras. Därför är det glädjande att det ändå görs så mycket i Umeå på det här området när det gäller förbyggande arbete. Det går också alltid att göra mer. Men förebyggande åtgärder är A och O.

I Danmark och Norge har man sedan länge sprututbyte. Vi kunde bara i SVT-nyheterna för ca två veckor sedan, se ett inslag om verksamheten. Där har man fortsatt på den inslagna vägen med en drogliberal politik.

Men erbjuder inte bara friasprutor till knarkare, utan även s.k. fix-rum. Narkotikan har man med sig själv, men sprutor och annat får man där. Personalen får inte injicera, men de får hjälpa till med att fixera armen och att försöka hitta blodkärl. Men det är inte alla som är positiva till detta. Kritik har framförts i Danmark dels mot kostnaden på 30 miljoner danska kronor om året, dels mot att man på det här sättet legitimerar och gynnar brottslig verksamhet.

Vill vi verkligen uppmuntra till att Umeå och Västerbotten ska gå den här utvecklingen till mötes?

Västerbottens läns landsting har numera ställt sig positiva till införandet av sprututbytesprogram. Frågan om att dela ut fria sprutor till narkomaner, har avfärdats av Umeå kommunfullmäktige såväl 2007 som 2013. Både Moderaterna och Socialdemokraterna har haft en enad front i denna fråga. Nu år 2016 är frågan uppe på nytt.

Vi moderater står fast vid vår tidigare uppfattning. Vi ska hjälpa narkomaner att komma ur sitt missbruk – men vi ska inte hjälpa dem att fortsätta knarka genom att dela ut fria sprutor.

Varje dag dör en person i Sverige till följd av sitt missbruk. Överdoser, olyckor, självmord och organskador är alla mycket tragiska och allt för vanligt förekommande följder av narkotikamissbruk. Men det offentliga – i detta fall landstinget – bör inte tillhandahålla verktyg för fortsatt missbruk och indirekt medverka till att de patienter som vi finns till för att vårda, istället avlider till följd av sitt missbruk. Landstinget måste ta ansvar för helheten inte bara se till en del av problemet.

Vi ska satsa på vård, förebyggande arbete. Vi ska hjälpa narkomaner att komma ur sitt missbruk – men vi ska inte hjälpa dem att fortsätta knarka genom att dela ut fria sprutor. Vi ska satsa på förebyggande och uppsökande insatser, på information och testning, på rådgivning och på vaccination.

Malmö, Norge och Danmark är exempel som ofta förekommer som bra eller dåliga exempel i diskussioner om sprutbyte för injektionsnarkomaner. Alla har sprutbytesprogram, men med varierande grad av smittspridning. Malmö har en lägre andel hivsmittade än Stockholm, Norge en högre. Resultaten av de olika verksamheterna visar inte på något enhetligt utfall. Även Canada har negativa erfarenheter från Vancouver och Montreal där det har visat sig att deltagare i sprutbytesprogram smittades i högre grad än de som inte deltog (I Montreal 1995 hivsmittades 16 procent av dem som deltog i program jämfört med 5,8 procent av dem som inte deltog).

I den konsultrapport som överlämnades till landstinget i Stockholm för några år sedan föreslogs sprutbyte på prov som en av sju åtgärder för att minska smittspridningen av hiv och hepatiter bland injektionsmissbrukare i Stockholm. Men den rapporten visade också, precis som flera andra rapporter, att sprutbytesprogram långt ifrån säkert minskar spridningen av blodburna smittor.

Aktiva insatser för injektionsnarkomaner ska ske utan sprututbyte. Vi anser att Landstinget ska lägga kraften på förebyggande och vårdande insatser såsom information, testning och vaccinering, inte på att underlätta fortsatt missbruk. Landstingets roll är att vårda och hjälpa sjuka, inte att tillhandahålla redskap som allt för ofta leder till en för tidig död. Som beslutsfattare och medmänniska är det viktigt att ha dessa människoliv i åtanke. Det allra största problemet för narkotikamissbrukare är fortfarande narkotikan och dess konsekvenser, inte bristen på rena sprutor.

Här i Umeå KF har vi debatterat förslaget om fria sprutor till narkomaner i omgångar. Jag nämnde i min inledning Danmark. 2010 var man förövrigt redo för nästa steg: gratis heroin. Då öppnades en klinik i Köpenhamn där heroinister ska kunna få två sprutor heroin gratis varje dag, på skattebetalarnas bekostnad. Gratis heroin ges sedan tidigare till missbrukare i en rad länder i Europa, så Danmark är inte unikt.

Samma debatt pågår förövrigt i vårt eget land. Jag hoppas verkligen inte att Sverige väljer den här knarkliberala vägen. Att kapitulera för knarket är inte den väg Sverige ska ta. Tack för ordet.

Fiasko för försök med 6-timmarsarbetsdag i Umeå!

IMG_6828

I Umeå kommun lyckades Vänsterpartiet övertyga Socialdemokraterna om att betala anställda för att vara lediga. Sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön för personalen på ett äldreboende inom Umeå kommun 2016, trots att försöket saknade finansiering. I sak ansåg Moderaterna att det var en felaktig prioritering.

Nu har vi facit. Det går att läsa i dagens VK. Sjukfrånvaron bland personalen ÖKADE. Trots att de fick betalt åtta timmar per dag, men bara behövde jobba sex timmar per dag. Sjukfrånvaron ökade på ett år från 8,0 procent till 9,3 procent. 5 miljoner kr av skattebetalarnas pengar nedspolade i toaletten!

Personalen ska alltså jobba sex timmar, men få betalt för åtta. Det är ekonomiskt oansvarigt och det finns inte heller något som pekar på att det leder till lägre sjukfrånvaro. Vid kontakt med projektledningen för försöket med sextimmarsarbetsdag i Umeå, så ställde jag frågan hur försöket skall finansieras – svaret var att det skulle tas från de 25 miljoner kr som fullmäktige avsatt för arbetsmiljösatsningar. Det var bara ett problem med det svaret. Fullmäktige har avsatt dessa medel för åren 2014-15. Därefter finns inga pengar.

Försöket saknade finansiering med ca 5 miljoner kronor.

Försöket med sextimmarsarbetsdag äger i stort sett uteslutande rum under år 2016, och då måste ju i så fall försöket finansieras inom Äldrenämndens egen ram. Men det hade inte Socialdemokraterna budgeterat för. Socialdemokraterna har tappat kontrollen över ekonomin och verkar inte göra några ansatser till att få kontroll över läget.

Så vi verkar gå mot ett underskott för Umeå kommun för tredje året i rad!

Välkommen att bli medlem hos Moderaterna i Västerbotten

blimedlemAC

Hjälp oss att göra Västerbotten bättre! Om du delar moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Om två år är det allmänna val igen, och vi behöver alltid personer som är redo att stå på valsedlarna och villiga att ta på sig förtroendeuppdrag på olika nivåer. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik så blir du en del i förbättringen av vårt land. Du gör alltid skillnad. Att bli medlem kostar 100 kronor under det första året.

Hur gör du då för att bli medlem rent konkret? Enklast är att gå in på vår hemsida och följa instruktionerna genom att klicka HÄR!

Välkommen att bli medlem! Och ha en fortsatt trevlig helg!

Frågan om lag och ordning allt viktigare

Under sommarmånaderna gjorde jag ett antal debattinlägg om kampen mot kriminalitet och frågan om att återupprätta lag och ordning. För detta fick jag kritik bl.a. på insändarplats om varför jag som lokalpolitiker engagerade mig i frågor utanför min egen kommun. En märklig inställning. Frågan om lag och ordning berör oss alla.

Jag är inte alls förvånad över att frågan om “lag och ordning” nu seglar upp som allt viktigare bland väljarna i Sverige. Runt om i landet hotas invånarnas trygghet. Kriminella gäng som tar över vissa bostadsområden, öppen knarkförsäljning, en poliskår som lider brist på resurser, numerär och ledarskap, löjligt låga straff, kriminella som släpps ut i förtid, sexuella ofredanden som ökar dramatiskt, bilar som sätts i brand kväll efter kväll. Ett rättssamhälle som är i gungning. Och nej, det är ingen svartmålning. Fler och fler ur blåljuspersonalen skriver nu öppet i tidningar och på sociala medier om vad som sker.

En oerhört oroväckande utveckling. Dags att fler partier och politiker agerar för att återställa lag och ordning i hela Sverige!

lagochordning160815

Starkt stöd för ett tiggeriförbud

Nedanstående insändare fick jag publicerad i veckans nummer av Umeå Tidning. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

Starkt stöd för tiggeriförbud

Det finns ett mycket starkt stöd för tiggeriförbud bland vår befolkning. I en färsk opinionsmätning från Novus så tycker 59 procent av svenska folket att tiggeriförbud är ett bra förslag. Bara 23 procent tycker att det är ett dåligt förslag. Civilminister Shekarabi (S) öppnade nyligen upp för ett tiggeriförbud i Sverige. Jag välkomnar detta utspel.

Jag ser att Hans Lindberg (S) i Umeå är positiv till att frågan utreds. Det är en välkommen positionsförskjutning. Nog borde vi kunna hitta en överenskommelse mellan S och M om att motverka tiggeriet i Umeå? Gärna genom att föreslå en form av tiggeriförbud.

Vi lokalpolitiker måste göra vad vi kan för att motverka tiggeriet. Oavsett det gäller lokala tiggeriförbud, att säga nej till förslagen om kommunala campingar, gratis boende, uppställningsplatser, skolgång eller dylikt för utsatta EU-medborgare.

Tiggarnas problem löses inte i Sverige utan i deras hemländer. Länder som Rumänien och Bulgarien behöver vidta kraftfulla åtgärder för att minska den utsatthet som ligger till grund för att deras medborgare söker sig till andra länder för att tigga. Nu är det hög tid för de ansvarsfulla partierna att sluta prata och börja agera. Ett tiggeriförbud bör snarast införas.

Anders Ågren,

Kommunalråd, M, Umeå

Gör upp om ett tiggeriförbud!

I dagens Västerbottens-Kuriren skriver jag om vikten av att S och M snarast borde komma överens om ett tiggeriförbud. Oavsett om detta sker via ett nationellt förbud eller möjligheten till lokala tiggeriförbud.

Jag passar på att sträcka ut en hand till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i Umeå. I Umeå finns en tradition av att Moderater och Socialdemokrater brukar kunna göra upp över blockgränsen i diverse frågor av större eller mindre dignitet.

60 procent av svenska folket är positiva till ett tiggeriförbud. Bara 23 procent är emot.

Det är dags för alla ansvarsfulla partier att lyssna och agera!

Nej till Fi-förslag om veganmånad för kommunanställda i Umeå!

IMG_0313

Idag kommer vi vid kommunstyrelsens sammanträde i Umeå att behandla ett förslag från Feministiskt Initiativ att införa “veganmånad” inom kommunal verksamhet i Umeå. Detta som ett försök på ett antal arbetsplatser inom den kommunala verksamheten, där man under en månad om året endast ska erbjudas vegankost. Vi moderater säger NEJ till detta förslag.  Låt kommunens personal, elever, barn, äldre själva få välja vilken sorts mat de vill äta. Vegetariska alternativ erbjuds förövrigt av kommunens Måltidsservice som en naturlig del, exempelvis inom skolan.

Ja till valfrihet och alternativ – nej till förmynderi.

Ett bättre Umeå med valfrihet

valfrihet

Umeå kommun måste sträva efter att ge största möjliga frihet för varje människa och ett starkt civilsamhälle ska ses som en resurs. Valfrihet och god service ska vara ledstjärnor i den kommunala servicen. Medborgaren ska ständigt stå i fokus och styra verksamheten. Friheten förutsätter tolerans och ansvar gentemot andra. Det skapar trygghet. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut. Därför ska politiken riva hinder och skapa förutsättningar istället för att bestämma hur umeåborna ska leva sina liv.

Att få välja skola och förskola skapar trygghet. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Valfriheten i skolan ska värnas. Det ska finnas lättillgänglig och relevant information om alla skolor och om vilka fristående och kommunala utbildningar som erbjuds i kommunen, så att det blir lättare för föräldrar och elever att välja skola. Det finns ett egenvärde i att individen kan välja skola själv – och inte styras av beslutsfattares godtycke. Därför bör val av skola bli obligatoriskt.

Att veta att man får bra vård när man blir gammal och sjuk skapar trygghet. Allt fler anser att det är rätt att kunna välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare. 90 % anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 81 % anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 90 % anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Succén med valfrihetssystemet ska utvecklas i Umeå och LOV inom särskilt boende och inom handikappomsorg ska införas. Genom detta kan fler äldreboenden byggas och mångfalden inom exempelvis daglig verksamhet i handikappomsorgen kommer att öka. Detta till stor nytta inte bara för kommunen men i synnerhet för den enskilde.

Fler utförare i omsorgen ger en större valfrihet och möjlighet till eget inflytande samtidigt som andra aktörer än kommunen är med och utvecklar verksamheten. Det är alltid kvaliteten på verksamheten som är det primära. Att valfrihet ska råda är för Umeå kommun självklart och vi moderater ser positivt på fler aktörer. Med fler aktörer inom omsorgen blir även vårdyrket mer attraktivt.