Mycket positivt – riksintressena ska bli färre i Sverige!

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att se över sina riksintressen. Riksintressena ska bli färre och täcka mindre områden för att underlätta bostadsbyggande.

Det var faktiskt ett riktigt välkommet besked!

Det här har jag tagit upp tidigare. Statens riksintressen täcker mer än halva Sveriges yta och är ett allvarligt hinder för byggandet av bostäder. Statens riksintressen måste bli betydligt färre och täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta än i dag.

I Västerbotten har vi 15 riksintressen, ibland överlappar de varandra. 12 myndigheter som ansvarar för olika delar.

Det har gått inflation i riksintressen sedan staten började peka ut dem på sjuttiotalet. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv borde få anges som riksintressanta. (orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning, kommunikationer, kulturmiljö, friluftsliv, försvaret, infrastruktur, rennäring).

I en enkät som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomförde i fjol svarade fler än 6 av 10 kommuner att regelverket för riksintressen försvårar planeringen och byggandet av bostäder.

Mycket positivt om vi äntligen kan minska antalet riksintressen i Sverige!

Säkerställ LOV i hemtjänsten!

M, C, L och KD har lämnat in en motion om att säkerställa LOV (Lagen om valfrihet) i Umeå kommun.  

För ett år sedan körde en majoritet i kommunfullmäktige över S och V, och beslutade att LOV skulle fortsätta råda för hemtjänsten i Umeå. Men nu försöker samma partier sabotera kommunfullmäktiges beslut genom att omöjliggöra för externa hemtjänstföretag att bedriva verksamhet. 

De borgerliga partierna i Umeå  står upp för valfrihet inom välfärden! Bifogar det gemensamma pressmeddelandet som skickades ut igår från gruppledarna för de borgerliga partierna i Umeå. 

De borgerliga partierna vill säkerställa LOV i Umeå

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Umeå har lämnat in en gemensam motion om att säkerställa LOV (Lagen om valfrihet) i Umeå kommun. De kräver nu att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. Detta genom att bl.a. ge direktiv till Äldrenämnden samt Individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna, så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Lagen om valfrihet har varit en framgångssaga i Umeå. Trots att Umeå har Sveriges lägsta ersättning till de privata utförarna av hemtjänst har hemtjänsten mycket hög kundnöjdhet och  andelen som väljer någon av de privata aktörerna har successivt ökat. 

I januari räddades LOV inom hemtjänsten i Umeå, men ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att ge de privata aktörerna så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet. Detta i samband med att Äldrenämnden och Individ och familjenämnden i november beslutade om ett nytt förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2020, men är hårt kritiserat direkt från dag ett. 

Valfriheten bygger på att det ska vara konkurrens på lika villkor, bl.a. vad gäller ersättningen. Så är inte fallet inom hemtjänsten i Umeå. Umeå har sedan flera år tillbaka Sveriges lägsta hemtjänstersättning. Det nya underlaget visar att det sammantaget ger än mindre ersättning jämfört med dagens avtal. Detta ger orimliga villkor för hemtjänstutförare, i synnerhet som att kommunens egna verksamhet fick 100 kr mer/timme jämfört med externa utförare under 2018. Detta enligt en rapport av Revisionsbyrån Grant Thornton. Om valfriheten försvinner kommer med all säkerhet kostnaderna för hemtjänsten att öka. 

För att uppnå likvärdiga villkor mellan de privata och kommunala alternativen måste systemet vara transparent och konkurrensneutralt. Kostnaden för den kommunala hemtjänsten är cirka 35 procent högre än ersättningen till den privata hemtjänsten. Egenregins villkor för finansiering, infrastruktur m.m. ska vara densamma som för de privata företagen. Att som i Umeå då ta beslut i nämnderna så att privata företag får kraftigt lägre ersättning än den kommunala strider mot lagstiftningens intentioner. 

De borgerliga partierna i Umeå föreslår därför att LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. I motionen föreslås också att ge Äldrenämnden samt Individ- och familjenämnden i uppdrag att justera ersättningsnivåerna, så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Nolltolerans mot antisemitism

Idag samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades år 1945.

Minnesdagen 27 januari lyfter också fram engagemanget hos alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism.

Sommaren 2017 besökte jag och min fru koncentrationslägret Auschwitz i sydvästra Polen. Denna fruktansvärda plats där över en miljon judar mördades under 1940-talet. Även romer och andra grupper mördades i lägret. Dessförinnan hade vi varit några dagar i Krakow, och bl.a. fått en rundtur i de gamla judiska kvarteren.

De förbrytelser som skedde i de nazistiska koncentrationslägren under andra världskriget har alltsedan dess fått symbolisera människans ondska och människans förmåga att göra omänskliga gärningar. Det finns många lärdomar att dra av det som skedde under Förintelsen. Men sak tronar högst av dem alla: Låt oss aldrig glömma. Är det något som vi, oavsett vilken bakgrund vi har, är skyldiga dem som föll offer för nazisternas barbari – så är det att inte glömma det som skedde.

Auschwitz är en symbol för var det kan sluta, om inte människor reagerar och slår larm i tid. Om annars goda människor väljer att vara tysta, väljer att se åt andra hållet – när grannen, arbetskollegan eller flyktingen faller offer för hot, våld och förföljelse.

Antisemitism finns än idag med fördomar mot judar och i vissa delar av Sverige ser vi att uttrycken för dessa har ökat. Inte minst den våldsbejakande islamismen är på frammarsch. Likaså marscherar nazister öppet. Internet är också fyllt av antisemitiska berättelser där grupper förnekar att Förintelsen hänt, att det var endast en del av en stor konspiration – när vi läser om detta får vi inte tiga. Vi lever i en värld där hat och våldsextremism hela tiden finner nya uttryck. Där hatet mot något gör det acceptabelt för vissa att använda våld när argumenten tryter. Detta måste bekämpas. Oavsett det gäller högerextrema grupper, vänsterextrema grupper eller islamister som är ute efter att mörda och fördriva oliktänkande. Dessa måste bekämpas.

Auschwitz befriades för 75 år sedan idag. Vi får aldrig glömma historien, men inte heller blunda för att antisemitismen växer igen i Sverige. Judehatet måste bekämpas, och vi moderater har fem skarpa förslag:

✅ Nolltolerans mot antisemitism i svenska skolor. Varje incident ska anmälas.

✅ Staten ska ta ett ökat ansvar för judiska församlingars säkerhetsarbete.

✅ Förbud mot att delta i våldsbejakande organisationers verksamhet, som exempelvis Nordiska Motståndsrörelsen.

✅ Stoppa skattepengar från att betalas ut till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar.

✅ Fler brott med antisemitiska motiv ska leda till utvisning

Mer pengar från staten till välfärden i kommuner och regioner. Tack vare M, KD, V och SD.

Grattis till landets regioner och kommuner. Moderaterna har samlat oppositionen, och kör över regeringen och dess stödpartier.

Det blir mer pengar från staten till välfärden. Förhandlingarna mellan Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna blev klara tidigare i veckan och Sverigedemokraterna har meddelat att de stödjer den framförhandlade extra ändringsbudgeten. Det betyder att förslaget har en majoritet i både finansutskottet och i riksdagen. Det kommer att bli en behandling av Moderaternas utskottsinitiativ i flera utskott innan det sedan hamnar på riksdagens bord för beslut. Totalt innebär det 7,5 miljarder kronor mer till välfärden och av dessa hamnar 197 miljoner kronor i Västerbotten.

M, V och KD har kommit överens om finansieringen av den extra ändringsbudgeten. Flera av regeringens och januaripartiernas reformer rivs upp. Bland annat tas sänkt arbetsgivaravgift för nyanlända bort, med motiveringen att det är en dålig och ineffektiv reform. Regeringens förslag om utvecklingstid, där vissa personer med jobb ska få betalt för att inte arbeta, tas även bort.

För Västerbotten blir det en snabb budgetförstärkning för länets alla kommuner och regionen på ytterligare 197 miljoner kronor.

Hade hela Moderaternas budget gått igenom i höstas hade det blivit ännu mer pengar.

När ärendet lite längre fram klubbas i riksdagen, så blir budgettillskottet enligt följande för 2020:

Region Västerbotten: 59 miljoner kr

Nordmaling 3,6 milj

Bjurholm 1,2 milj

Vindeln 2,8 milj

Robertsfors 3,4 milj

Norsjö 2 milj

Malå 1,6 milj

Storuman 3 milj

Sorsele 1,3 milj

Dorotea 1,3 milj

Vännäs 4,5 milj

Vilhelmina 3,4 milj

Åsele 1,4 milj

Umeå 65,5 milj

Lycksele 6,2 milj

Skellefteå 37 milj

Stort grattis till Brännbollsyran!

Foto: Melina Hägglund

Brännbollsyran vann igår utmärkelsen ”Årets Arrangemang” på Sveriges största gala för livemusik, Sweden Live. Så kul och välförtjänt!

Ett stort grattis till Brännbollsyran och gänget som arrangerar festivalen! Umeå kommun har all anledning att hylla arrangörerna och lyfta dem till skyarna. Vilka makalösa marknadsförare av Umeå. Vilka eldsjälar och visionärer. Vilka proffs!

Juryns motivering till priset: “Arrangemanget har sina rötter i föreningsvärlden och varumärket har 40 år på nacken. Men i dess nuvarande regi har det existerat sedan 2013, och sedan dess har utvecklingen har varit explosionsartad. Med adress till en modern publik är festivalen idag inte bara en kommersiell succé utan också ett givet stopp för våra största nationella artister såväl som ett slående antal internationella namn. Omvandlingen av Brännbollsyran är en av 2010-talets stora framgångssagor i den svenska livemusiken.”

Brännbollsyran är utan konkurrens Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige.  Gänget bakom Brännbollsyran – David Arkhult, Peter Arkhult, Gustav Pettersson och Christoffer Lundström – förbluffar och imponerar när de år efter år lyckas locka världsstjärnor till Umeå och norra Sverige. Allt ifrån Martin Garrix, Sebastian Ingrosso, Kygo, Steve Angelo till förra årets Marshmello. TACK!  2019 lyckades man återigen slå publikrekord med  fantastiska 16 500 sålda biljetter per dag. Utsålt.

Ett proffsigt och väl genomfört arrangemang, vilket vi har vant oss vid numera. Brännbollsyran har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter) och sedan har det bara gått uppåt! Bra artister, rekordpublik och god stämning. Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen och handeln när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet. Hotellen är fullbokade, och dagarna med cupdeltagare och festivalbesökare lever verkligen upp till epitetet folkfest.

Genom åren har Umeå kommun på skamliga sätt försökt motarbeta Brännbollsyran. Allt från pinsam polisanmälan till att allmänt försvåra festivalens genomförande. Vi moderater har konsekvent tagit ställning FÖR festivalen. Jag hoppas att vi nu kan slippa detta tjafs i framtiden.

Brännbollsyran gör gott för Umeå! Umeå kommun ska vara stolta och tacksamma över det arbete som arrangörerna lägger ned på detta evenemang. Återigen – ett stort, varmt och hjärtligt TACK och GRATTIS!

M samlar oppositionen för en extrabudget för välfärden – kör över S/MP-regeringen och deras stödpartier

Moderaterna har samlat oppositionen och fått stöd av KD, V och SD för mer pengar till välfärden.

Vi ser hellre att skattebetalarnas pengar går till lärare och undersköterskor än friår och ineffektiva anställningssubventioner.

Bra när riksdagens partier äntligen kan ägna sig åt sakpolitik, istället för att diskutera om vem som får fika med vem. Det får vara slut med sådant trams.

Extrabudgeten omfattar 2,5 miljarder kronor och går utöver de tillskott på 5 miljarder kronor som regeringen nyligen har presenterat.

Totalt sett kommer de generella statsbidragen till välfärden därför öka med 7,5 miljarder kronor under 2020.

Extrabudgeten är fullt finansierad genom att Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna väljer att prioritera bort dyra satsningar som inte ger resultat.

Förslaget till extra ändringsbudget kommer att tas upp på finansutskottets sammanträde den 23:e januari.

✅ Lärare

✅ Undersköterskor

✅ Sjuksköterskor

❌ Friår

❌ Ineffektiva anställningssubventioner

M står upp för individen, skattebetalarna och företagarna!

Skriver i dagens VK:

M står upp för individen, skattebetalarna och företagarna!

Vem tar individens, skattebetalarnas och företagarnas parti i Umeå? Den frågan ställer sig ledarskribenten Petter Bergner i VK (16/1). Han efterlyser ett mer liberalt inslag i debatten för att balansera Socialdemokraterna. Jag måste ge honom rätt.

Jag och Moderaterna lovar att öka takten, driva den lokala debatten tydligt åt höger och med kraft stå upp för såväl liberala som konservativa idéer. Det behövs politiker som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är dags för en borgerlig offensiv i Umeå!

Moderaterna står upp för skattebetalarna! Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden så hade det inte funnits några välfärdsproblem här. Skatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Välfärden ska värnas i Umeå genom att omprioritera. Minska anslagen kraftigt till bl.a. kultur, och satsa mer på skola och äldreomsorg. Detta samtidigt som vi successivt sänker kommunalskatten under kommande år. Sänkt skatt är en viktig frihetsfråga.

Moderaterna står upp för företagarna! Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (juni 2019): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (56%), snabbare handläggning (54%), bättre dialog med kommunen (50%), lägre skatter/avgifter (46%), och bättre upphandlingar (39%). Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen.

Moderaterna står upp för umeåbornas valfrihet! Valfriheten är en central del av svensk välfärd och stärker individens makt över sin egen tillvaro. Du ska själv få bestämma vilken skola du vill gå i, vem du vill ska utföra din hemtjänst och både unga och äldre ska naturligtvis få välja vad de ska äta på förskolor, skolor och äldreboenden.

Socialdemokraterna försöker gång på gång att krossa valfriheten inom hemtjänsten. Trots att kundnöjdheten inom hemtjänsten är hög och 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer något av de 17 privata företagen. Vi moderater kommer att säkerställa att valfriheten och hemtjänstföretagen ska få långsiktiga och goda förutsättningar i Umeå.

Bergner efterlyser allianspartier som på allvar utmanar Socialdemokraterna i välfärdsdebatten. Det är helt rätt. Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng!

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Underlätta för skogsägare istället för att försvåra!

Från 1 januari 2020 tar Trafikverket ut en avgift för ansökan om virkesupplag vid väg. Virkesupplag är platsen där virket lagras innan vidare transport. Tidigare var det kostnadsfritt att söka tillstånd, men nu kommer kostnaden för virkesupplag vara 2900 kronor.

John Widegren, landsbygdspolitisk talsperson för Moderaterna, har ställt en fråga till infrastrukturministern om detta. Widegren menar att avgiften innebär en ekonomisk smäll för privata skogsägare och framför allt mindre skogsägare. Det kan leda till att avkastningen på brukbar skog minskar, vilket i sin tur kan resultera i att skogsavverkning hämmas. Införande av avgiften har också kritiserats av KD och C.

Det är beklagligt att det görs svårare för skogsägare att bruka sin skog. Skogsnäringen är viktig för Sverige och för Västerbotten. 2018 var exportvärdet från skogsindustrin 145 miljarder kronor. Det skapar jobb och bidrar med skatteintäkter, men är också central för en hållbar utveckling eftersom växande skog binder koldioxid.

Vi borde underlätta för skogsägare istället för att försvåra!

Moderaterna står upp för de äldres rätt till valfrihet inom hemtjänsten!

Hemtjänsten i Umeå – och Socialdemokraternas försök att stoppa valfriheten – blev innan jul en nationell nyhet på TV4. Det hela är ett ovärdigt spektakel. Låt istället de äldre fortsätta välja fritt bland en stor mångfald av olika aktörer, där de privata aktörerna ges möjlighet att konkurrera på lika villkor med den kommunala hemtjänsten. Så är det inte idag.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå har varit en framgångssaga. Högst kundnöjdhet i Sverige, trots lägst hemtjänstersättning av landets kommuner. 54 procent av de hemtjänstberättigade i Umeå väljer något av de 17 privata företagen.

I januari 2019 lyckades vi rädda LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i Umeå, trots att S och V försökte få kommunfullmäktige att ta beslut om att upphöra med LOV. Genom en mobilisering hos alla andra partier i fullmäktige, så kunde valfriheten räddas. S/V förlorade voteringen.

Mindre än ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet. Detta i samband med att Äldrenämnden och Individ och familjenämnden i november beslut om ett nytt förfrågningsunderlag. Flera av de privata aktörerna har redogjort för att ändringarna i praktiken bl.a. innebär ännu lägre ekonomisk ersättning. Det är tragiskt. Nu har dessutom avtalet förändrats inför ny period, vilket allvarligt hotar framtiden för möjligheten till valfrihet. För det är just det som besluten innebär – genom att svälta ut de privata utförarna och stärka sin egen verksamhet i en kraftigt osund konkurrens.

Det har på senare tid framkommit att de privata aktörerna redan i de gamla avtalen får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Men valfriheten bygger på att det ska vara konkurrens på lika villkor, bl.a. vad gäller ersättningen.

100 kronor per timme. Så mycket mindre betalt fick den privata hemtjänsten än den kommunala för samma arbete i Umeå 2018 — samtidigt som den privata hemtjänsten fick högre betyg än den kommunala i Socialstyrelsens mätning. Umeås privata utförare erbjuder en hemtjänst i toppklass och får samtidigt lägst ersättning i Sverige. Detta enligt en rapport av Revisionsbyrån Grant Thornton, som sammanställt kostnaderna för Umeå kommuns egen hemtjänst.

För att uppnå konkurrens på likvärdiga villkor mellan de privata och kommunala alternativen måste systemet vara transparent och konkurrensneutralt.

Egenregins villkor för finansiering, infrastruktur m.m. ska vara densamma som för de privata företagen. Att som i Umeå då ordna så att privata företag får kraftigt lägre ersättning än den kommunala strider mot lagstiftningens intentioner.

Valfrihetssystemet i Umeå är varken transparent eller konkurrensneutralt. Kostnaden för den kommunala hemtjänsten är cirka 35 procent högre än ersättningen till den privata hemtjänsten.

Detta är orimligt och i sak en ren skandal.

Det är tragiskt att S och V i Umeå gör allt för att motarbeta de privata alternativen inom hemtjänsten. Varför aktivt försöka krossa denna framgångssaga? Varför kan man inte respektera umeåbornas val av olika utförare?

Moderaterna står upp för fortsatt valfrihet inom hemtjänsten! På likvärdiga villkor.