Sprängdåd och rån mot barn – det nya normala i Sverige

I dagens GP skriver Adam Cwejman en mycket läsvärd – och samtidigt skrämmande – ledare med titeln: “Så blev sprängdåd och rånade barn det normala”.

En skrämmande läsning, om hur det faktiskt har spårat ur på så många sätt i vårt land. Medan utvecklingen i Europa generellt går åt rätt håll, så sticker Sverige ut i negativ bemärkelse.

När det gäller sprängdåd är det i internationellt hänseende bara Afghanistan, Irak, Jemen och Syrien som hade fler rapporterade incidenter med sprängdåd. I Europa är det bara Ukraina som kommer upp i ungefär samma antal sprängdåd, med de befinner sig i ett lågintensivt krig med separatister. Detta är verkligheten i Sverige numera!

Hur kan det finnas folk som fortfarande har förtroende för Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen??

Jag saxar nedan en del ur ledartexten:

“Sprängdåd samt rån mot barn. Med dessa brott utmärker sig alltså Sverige i ett europeiskt sammanhang. Enbart Ukraina, där ett lågintensivt krig mot separatister pågår, kan mäta sig med antalet sprängdåd i Sverige. Sätter man föregående års 236 sprängdåd i ett globalt sammanhang är det bara Afghanistan, Irak, Jemen och Syrien som hade fler rapporterade incidenter. Det bör tilläggas att sprängdåden i dessa länder resulterade i ett stort antal dödsfall, vilket ännu inte är fallet i Sverige.

Brottslighetens brutalitet har också ökat i Sverige, trots att det totala antalet brott inte ökar nämnvärt och i vissa kategorier minskar. I fallet med rånen handlar det i många fall inte enbart om hot som slutar med att offret blir av med sina värdesaker. Förnedring och misshandel blir vanligare inslag och ibland filmar förövaren händelseförloppet. Rånens karaktär visar att det handlar om något mer än enbart ekonomisk vinning. Sadismen och förnedringen har blivit ett självändamål.”

Läs hela ledaren HÄR.

Antalet anmälda våldtäkter fortsätter att öka i Sverige

De anmälda våldtäkterna mot kvinnor över 18 år ökade med 10 procent, jämfört med 2018. Det framgår av Brottsförebyggande rådets preliminära statistik av anmälda brott 2019.

Moderaterna fortsätter föreslå skärpta straff, slopad mängdrabatt, slopad ungdomsrabatt, svårare att få villkorlig frigivning med flera förslag.

Många av dessa åtgärder har riksdagen redan röstat igenom, men regeringen drar fötterna efter sig.

Nu behöver regeringen vakna!

Umeå behöver mer av såväl liberal som konservativ politik! En politisk högersväng.

Vem tar individens, skattebetalarnas och företagarnas parti i Umeå? Den relevanta frågan ställer sig VK-ledarskribenten Petter Bergner i en ledare. Han efterlyser ett mer liberalt inslag i debatten för att balansera Socialdemokraterna. Jag måste ge honom rätt. Jag har idag skickat in en debattartikel på det temat, som jag hoppas kommer att bli införd den närmaste tiden. Tills dess utvecklar jag mina tankar lite mer kortfattat här på bloggen och på FB.

Jag och Moderaterna lovar att öka takten, driva den lokala debatten tydligt åt höger och med kraft stå upp för såväl liberala som konservativa idéer.

Det är dags för en borgerlig offensiv i Umeå! Det behövs politiker som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar och som står upp för valfrihet och företagande!

Moderaterna står upp för skattebetalarna! Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden så hade det inte funnits några välfärdsproblem i Umeå. Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Skatten i Umeå borde successivt sänkas under kommande år. Sänkt skatt är en viktig frihetsfråga.

Moderaterna står upp för företagarna! Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag.

Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (juni 2019): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (56%), snabbare handläggning (54%), bättre dialog med kommunen (50%), lägre skatter/avgifter (46%), och bättre upphandlingar (39%). Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen. Kommunen kan förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och sänka kommunalskatten.

Moderaterna står upp för umeåbornas valfrihet! Valfriheten är en central del av svensk välfärd och stärker individens makt över sin egen tillvaro. Det är du som ska bestämma över ditt liv – inte politikerna. Du ska själv få bestämma vilken skola du vill gå i, vem du vill ska utföra din hemtjänst och både unga och äldre ska naturligtvis få välja vad de ska äta på förskolor, skolor och äldreboenden.

Socialdemokraterna försöker gång på gång att krossa valfriheten inom hemtjänsten. Vi moderater kommer att säkerställa att valfriheten ska få långsiktiga och goda förutsättningar i Umeå.

Petter Bergner efterlyser allianspartier som på allvar utmanar Socialdemokraterna i välfärdsdebatten. Det är helt rätt. Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng!

Äntligen kameraövervakning i Umeå – men var tog de högröstade kritikerna vägen?

En fråga som har debatterats mycket i Umeå kommunfullmäktige under senare år är behovet av kameraövervakning på brottsutsatta platser.

Vi moderater har föreslagit detta upprepade gånger. Gång på gång har vi förlorat omröstningarna. Oavsett hur illa läget har varit ute på gator och torg.

Vi har som politiskt parti varit i stort sett ensamma om att efterlysa kameraövervakning.

Debatten har stundtals varit väldigt hård och frän.

Jag och Moderaterna har anklagats för att svartmåla Umeå, att vi moderater mot bättre vetande har spridit hat och oro genom våra förslag och vårt uppmärksammande av kriminaliteten i Umeå. Vissa partier har dessutom ansett att kameraövervakning i det offentliga rummet skulle vara ett så kraftigt ingrepp i den enskilde individens integritet, att de inte skulle kunna acceptera detta i Umeå. Trots sådant som en ökning av narkotikabrott, stölder, våldsbrott och sexualbrott över tid.

Nu har Polismyndigheten själv beslutat att sätta upp övervakningskameror på tre områden: Rådhustorget i centrala Umeå, Ålidhems centrum och Östra Ersboda centrum. Detta för att polisen vill öka tryggheten, motverka brottsligheten och underlätta utredningar av brott. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till att polisen nu sätter upp kameror.

Fantastiskt bra!

Men var har alla de arga kritikerna till kameraövervakning tagit vägen?

Var är alla partier och politiska företrädare som gått till hårda angrepp på oss moderater?

Var är de som avfärdat oss med att vi svartmålar och sprider oro?

För det var väl inte bara ett politiskt spel ni ägnade er åt, när ni gång på gång på gång angrep oss moderater i denna fråga?

Stora investeringar längs Norrlandskusten!

De kommande 20 åren ska över 300 miljarder kronor investeras längs Norrlandskusten i olika industriprojekt, enligt beräkningar gjorda av Västerbottens Handelskammare.

Norrlandskusten är därmed den största tillväxtzonen i Sverige utanför storstadsregionerna.

Det är mycket glädjande att stora investeringar görs längs Norrlandskusten!

Bland de största investeringarna återfinns bland annat Northvolt, som investerar 30 miljarder i batterifabriken i Skellefteå. SCA i Obbola investerar 7,5 miljarder kronor i en ny pappersmaskin för produktion av kraftliner och Komatsu bygger en ny fabrik i Umeå.

Att dessa investeringar görs är inte bara positivt för Umeå och Skellefteå – de har en stor betydelse för hela regionen.

Idag (bilden ovan) hade jag förmånen att tillsammans med övriga i kommunledningen göra företagsbesök på SCA Obbola, där vi fick en genomgång just om deras projekt med utbyggnad av fabriken. Här ska SCA Obbola bygga världens största pappersmaskin, vilken kommer öka kapaciteten från 450 000 till 725 000 ton kraftliner per år. En investering på 7,5 miljarder kr!

Rådhustorget, Ålidhems centrum, Östra Ersboda centrum. Tack polisen!

Polisen har beslutat att tre nya platser i Umeå ska kamerabevakas: Rådhustorget i centrum, Ålidhems centrum vid Ekonomstråket och Östra Ersboda centrum.

Syftet med kamerorna är att öka tryggheten och minska brottsligheten i området. Det innebär en ökad förmåga för polisen att utreda brott. Kamerorna kommer att monteras under veckan och börja användas inom kort.

Ett stort tack till Polisen!

Det är mycket viktigt för att öka tryggheten i Umeå och bekämpa brottsligheten. Moderaterna har länge efterlyst övervakningskameror på brottsutsatta platser i Umeå, även om vi varit i stort sett ensamma i den lokalpolitiska debatten.

Polisens fakta om respektive område som ska kameraövervakas:

Rådhustorget

På platsen finns problem med våldsbrott (både grova och av normalgraden), narkotikabrott och stölder. Butiksstölder är vanligt förekommande i kringliggande butiker.

Ålidhem

Det finns problem med en delvis öppen narkotikahandel i Ålidhems centrum och i området runt centrum. Den brottsligheten drar till sig kriminella från hela Umeå som vill ha avsättningsyta för sin narkotika. Narkotikahanteringen har de senaste åren blivit mer synlig och både säljare och köpare exponerar sig mer öppet runt Ålidhems centrum än tidigare. På platsen finns även problem med stölder. Kring Ålidhems centrum har det skett skjutningar mot person och egendom, vilket i huvudsakligen berott på konflikter mellan olika kriminella aktörer som bottnar i narkotikahantering.

Östra Ersboda centrum

På platsen finns det problem med bruk och försäljning av narkotika. Det finns några löst sammansatta nätverk som verkar i området samt även ett antal mindre ensamma kriminella aktörer. Handeln sker främst i lägenheter och i trappuppgångar men även utomhus. På platsen finns det även problem med stölder. Stölderna begås systematiskt i närliggande handelsområden. I området har det även senaste året skett en skjutning där en person avled och tre skadades.

Källa: Polisen.se

Moderaternas räddningspaket: mer pengar till välfärden – tas från friår och bistånd

Staten ska inte göra allt – men din sjukvård, polis och skola ska fungera i världsklass. Nu har sprängningar och skjutningar blivit vardag. Uppsägningar och skattehöjningar duggar tätt i kommunerna. Januaripartierna har valt friår och ökat bistånd istället för tillräckliga satsningar på brottsbekämpning och välfärd. Vi tänker nu rätta till det misstaget.

Moderaterna föreslår idag ett akut resurstillskott på sammanlagt över fem miljarder kronor så att skattebetalarna ska kunna känna sig trygga och få den välfärd de förtjänar.

För dig innebär det:
✅ Ökad polisnärvaro, fler trygghetskameror och en kraftig förstärkning av hela rättsväsendet så att fler brott kan klaras upp.

✅ Mer pengar till vård, skola och omsorg. Så att lärarna kan bli 3 400 fler eller undersköterskorna 4 200 fler och sjuksköterskorna 1 300 fler.

Stå upp för våra svenska bönder!

Igår hade Moderaterna i Umeå vid vårt månadsmöte besök av företrädare för LRF: Lotta Folkesson (ordf LRF Västerbotten) och Mats Granath (regionchef LRF).

Ett välbesökt möte. Viktiga diskussioner om bl.a. livsmedelsproduktion och självförsörjningsgrad.

Det är INTE svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. FN pekar på att världens utsläpp från köttproduktion skulle minska direkt med över 30 procent om all världens produktion skulle gå till som i Europa. Och svenska bönder är alltså bäst i klassen! 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser gällande nötköttsproduktion. 44 procent lägre utsläpp gällande mjölkproduktion.

Så var STOLTA över våra svenska bönder! Stötta svensk jordbruksnäring, via upphandlingar av lokalproducerat och på nationell nivå genom att sänka skatter och avgifter, minska regelkrång och administration. Självklart ska våra kommunala verksamheter, som förskolor, skolor och äldreboenden erbjuda kötträtter. Lite sunt förnuft skadar inte.

Vill du göra gott för klimatet – ät svenskt kött!

Moderaterna i Umeå står upp för våra bönder – jag hoppas att vi får se fler göra det!

Borgerlig? Less på vänsterflum? Bli medlem hos Moderaterna i Umeå!

Umeå behöver en politisk högersväng! Hjälp oss att göra Umeå bättre, genom att få genomslag för mer liberal och konservativ politik.

Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem.

? Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Om två år är det allmänna val igen, och vi behöver alltid personer som är redo att stå på valsedlarna och villiga att ta på sig förtroendeuppdrag på olika nivåer.

? Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik så blir du en del i förbättringen av vår kommun och vårt land. Du gör alltid skillnad.

Att bli medlem kostar 100 kronor under det första året.

Hur gör du då för att bli medlem rent konkret? Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer.

Annars gå in på vår hemsida och följa instruktionerna genom att klicka HÄR!

Välkommen att bli medlem!

M: Kraftigt minskad asylinvandring och motprestation för bidrag

Sverige behöver ha en stram invandringspolitik under lång tid framöver för att vända utvecklingen och ge människor som kommit hit en verklig chans att komma in i samhället. Svensk välfärd bygger också på att alla som använder den är, eller har varit, med och betalar för den. Moderaterna föreslår därför följande viktiga delar i migrations- och integrationspolitiken:

– Minskning av asylinvandringen med 70 procent, till nordiska nivåer.

– Skarpa försörjningskrav

– Förstärkt återvändandearbete

– Minskade bidragsnivåer – så att det lönar sig mer att arbeta som nyanländ

– Successiv kvalificering in i välfärden