Anders Ågren

Betyg tidigare

En viktig förutsättning för goda kunskapsresultat är att vi följer upp resultaten kontinuerligt. Den 11 februari 2015 presenterade regeringen och Alliansen en kompromiss kring en försöksverksamhet med betyg från grundskolans årskurs 4. Skolor runt om i landet, i områden med…

Budgetfullmäktige idag

Full fart denna dag. Budgetfullmäktige. Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare! (OBS! Det talade ordet gäller) Jag ska börja med att yrka bifall till Moderaternas förslag till budget 2018, våra 40 uppdrag och sex mål. Umeå behöver ett starkt och tydligt ledarskap. Umeå…

Övertoner i debatten

På måndag tar kommunfullmäktige i Umeå slutgiltigt ställning till förslaget om att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd. Från Moderaterna är vi nöjda med att det äntligen finns en bred majoritet i fullmäktige som står bakom förslaget. Vi har ju…

Välbesökt presskonferens

Pressmeddelande 170612 Ågren (M) om AB Bostaden: ett historiskt beslut! Idag har kommunstyrelsen i Umeå ställt sig bakom AB Bostadens förslag till beslut om att sälja en del av bolagets fastighetsbestånd till bostadsfastighetsbolaget Heimstaden. Fastigheter med totalt 1601 lägenheter, ska…