Fortsatta samtal och besök

I Seattle är det morgon och snart dags för frukost.

På förmiddagen kommer vi fortsätta diskutera hållbar stadsutveckling, energieffektivt byggande, energifrågor och avfallsfrågor med en grupp från International Sustainable Solutions, vilka har ett utvecklat samarbete med Sverige och Danmark.

Lite senare är det dags för rundabordssamtal med lokala företagare och företrädare från kultursektorn. Det skandinaviska arvet är fortfarande tydligt i Seattle. Man räknar med att 12-15% av befolkningen är svenskättlingar. Som kuriosa kan nämnas att en 100-år gammal lag stadgar att två språk MÅSTE läras ut vid universitetet här. Vilka språk? Engelska och?.svenska (!). I eftermiddag är det dags för vår delegation att resa vidare mot San Francisco.

På återhörande!

Fortsatta samtal och besök

I Seattle är det morgon och snart dags för frukost.

På förmiddagen kommer vi fortsätta diskutera hållbar stadsutveckling, energieffektivt byggande, energifrågor och avfallsfrågor med en grupp från International Sustainable Solutions, vilka har ett utvecklat samarbete med Sverige och Danmark.

Lite senare är det dags för rundabordssamtal med lokala företagare och företrädare från kultursektorn. Det skandinaviska arvet är fortfarande tydligt i Seattle. Man räknar med att 12-15% av befolkningen är svenskättlingar. Som kuriosa kan nämnas att en 100-år gammal lag stadgar att två språk MÅSTE läras ut vid universitetet här. Vilka språk? Engelska och?.svenska (!). I eftermiddag är det dags för vår delegation att resa vidare mot San Francisco.

På återhörande!

På plats i Seattle

Flygresan igår gick bra och smidigt – även om det var lång restid – och bagaget kom som det skulle till flygplatsen. Snart dag för frukost här i Seattle och sedan kör programpunkterna igång fr.o.m. 08.00 lokal tid.

Vi är indelade i olika grupper beroende på vad vi har valt att studera närmare. Jag ingår i den grupp som tittar närmare på infrastruktufrågor och hållbart byggande. Idag besök hos bl.a. ‘Built Green’ som planerar och bygger energieffektiva och miljövänliga bostäder i regionen. Lite senare under dagen blir det besök på stadshuset i Seattle.

Har fått rapporter från fullmäktige hemma i Umeå och har förstått att fullmäktigeförhandlingarna blev färdiga md beslutspunkterna ganska tidigt idag. Vår Alliansinterpellation om arbetet med att minska klasstorlekarna på högstadiet kommer tydligen upp vid nästa fullmäktige och det passar ju bra eftersom både jag och Sellström är ‘härborta’.

På återhörande!

Omvald för fjärde året i rad

I lördags samlades moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma i Umeå. Stämman hade att ta ställning till en rad motioner, bl.a. om IT-utbyggnad i glesbygd och nej till den s.k. pumplagens tredje steg. Båda motionerna bifölls. Alla stämmobeslut skedde i linje med det som förbundsstyrelsen hade föreslagit.

En enig stämma omvalde sedan mig till länsförbundsordförande för fjärde året i rad och det känns naturligtvis mycket bra att ha fått förtroendet för ytterligare ett år.

Det går bra för Moderaterna i Västerbotten. Vi är det m-distrikt i landet som vuxit snabbast det senaste året. Vi är bäst på återvärvning, bäst på nyvärvning. Nu är vi det största moderata länsförbundet i Norrland och det känns så klart kul. I samband med medlemsvärvarkampanjen under 2008 lyckades vi nyvärva 282 nya medlemmar, vilket motsvarade ungefär en 30% ökning av medlemsantalet.

Samtidigt är vi bekymrade över att vi saknar representation i Dorotea, Norsjö och Malå och vi kommer de närmaste åren att satsa hårt för att komma tillbaka på dessa orter.

Den nyvalda styrelsens i sin helhet:

Ordförande: Anders Ågren, Umeå
Förste vice ordf: Katharina Hahlin, Vilhelmina
Andre vice ordf: Ulf Grape, Skellefteå.

Ledamöter:
Edward Riedl, Umeå
Andreas Löwenhöök, Skellefteå
Torbjörn Olsson, Umeå
Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele
Kenneth Isaksson, Robertsfors.
Agneta Nilsson, Vännäs
Nicklas Sandström, MUF

Moderat länsförbundsstämma idag

Lördagen ägnas åt förbundsstämma med Moderaterna i Västerbotten, där jag själv är länsordförande sedan ett antal år tillbaka.

Utöver de sedvanliga stämmoförhandlingarna med behandling av motioner m.m. så kommer vi gå igenom nästa steg i vår länskampanj ‘Vision Blå’. Resultatet av den kampanjen under föregående år blev 282 nya medlemmar vilket innebar att vi var det förbund i landet som dels var bäst på återvärvning, dels bäst på nyvärvning.

Nu ska vi inleda nästa steg i den kampanjen och siktet är så klart inställt på valet 2010, men vi har dessförinnan såväl EU-val som kyrkoval.

Ha en trevlig helg!

Sahlin vill höja skatten, Blå Vägen och förbundsstämma

Sahlin vill höja skatten!
Idag går s-ledaren Mona Sahlin ut och slår på stortrumman: Höjda skatter ska ta Sverige ur krisen. Jojo, så var socialdemokraterna inne i vänsterfållan tillsammans med Lars Ohly (v) igen. Men som vanligt så har Mona Sahlin inte förankrat förslaget, så den tilltänkta samarbetspartnern Miljöpartiet har redan gått ut och sågat det.

Blå Vägen
Idag har vi årsmöte med Blå Vägen och E12 Alliansen och avsikten är att idag formellt slå ihop de två organisationerna. Blå vägensamarbetet är ett samarbete mellan Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storumans kommuner med fokus på gemensamma frågor inom kommunikationer och regional utveckling. Ordförande är Lilly Bäcklund, Lycksele, och själv är jag föreningens vice ordförande.

Den sammanslagna organisationen ska positionera sig och söka samarbete med övriga organisationer som arbetar med infrastruktur och regional utveckling. Näringslivets behov av rationella transportlösningar på både väg, järnväg, flyg och båt kan bara lösas i ett brett samarbete med andra aktörer, därför kommer Blå Vägen/E12 att fördjupa och intensifiera sitt samarbete mot både offentlig, privat och ideell sektor.

Moderaternas länsförbundsstämma
Imorgon har vi förbundsstämma med moderaterna i Västerbotten. Den äger rum på Scandic Plaza i Umeå. Det ska bli trevligt att summera det gångna verksamhetsåret och gå igenom planeringen för 2009 med allt med det innebär i formen av valrörelser (EU-val och kyrkoval) m.m.

Sahlin vill höja skatten, Blå Vägen och förbundsstämma

Sahlin vill höja skatten!
Idag går s-ledaren Mona Sahlin ut och slår på stortrumman: Höjda skatter ska ta Sverige ur krisen. Jojo, så var socialdemokraterna inne i vänsterfållan tillsammans med Lars Ohly (v) igen. Men som vanligt så har Mona Sahlin inte förankrat förslaget, så den tilltänkta samarbetspartnern Miljöpartiet har redan gått ut och sågat det.

Blå Vägen
Idag har vi årsmöte med Blå Vägen och E12 Alliansen och avsikten är att idag formellt slå ihop de två organisationerna. Blå vägensamarbetet är ett samarbete mellan Umeå, Vännäs, Vindeln, Lycksele och Storumans kommuner med fokus på gemensamma frågor inom kommunikationer och regional utveckling. Ordförande är Lilly Bäcklund, Lycksele, och själv är jag föreningens vice ordförande.

Den sammanslagna organisationen ska positionera sig och söka samarbete med övriga organisationer som arbetar med infrastruktur och regional utveckling. Näringslivets behov av rationella transportlösningar på både väg, järnväg, flyg och båt kan bara lösas i ett brett samarbete med andra aktörer, därför kommer Blå Vägen/E12 att fördjupa och intensifiera sitt samarbete mot både offentlig, privat och ideell sektor.

Moderaternas länsförbundsstämma
Imorgon har vi förbundsstämma med moderaterna i Västerbotten. Den äger rum på Scandic Plaza i Umeå. Det ska bli trevligt att summera det gångna verksamhetsåret och gå igenom planeringen för 2009 med allt med det innebär i formen av valrörelser (EU-val och kyrkoval) m.m.

Dags att pensionera Holmlund (s) i valet 2010!

Till Västerbottensnytt har Lennart Holmlund (s) låtit meddela att han tänker fortsätta med politiken ett bra tag till, trots att han redan har rekordet över vem som styrt Umeå längst. Så någon pensionering när han uppnår pensionsåldern är inte aktuell. 14 år (!) som kommunstyrelsens ordförande räcker alltså inte. Nu vill han sitta i praktiken 5 år till….

I samma veva har han inne en debattartikel i VF där han tydligen förespråkar höjda skatter i Sverige, som om han vore pånyttfödd vänsterpartist/miljöpartist.

Vi ska vara glada att det i slutändan är umeborna som bestämmer hur länge Lennart Holmlund och socialdemokraterna kan sitta vid makten, och inte Holmlund själv.

I valet 2010 hoppas jag därför att umeborna lägger sin röst så att vi kan pensionera Lennart Holmlund (s) från politiken. Visst har han uträttat positiva saker för Umeå – rätt ska vara rätt – men det är aldrig bra att sitta för länge vid makten. Det räcker nu. Det är dags för ett generationsskifte i Umeåpolitiken!

Umeå kommun fick stort överskott 2008

I dagens VK publiceras uppgifter om Umeå kommuns bokslut (exklusive de kommunala bolagen), men det blir något missvisande i slutsatserna om överskottets storlek.

Politiskt tas beslut om bokslutet först nästa vecka, och skulle normalt kommenteras först då. Men eftersom siffrorna blev offentliga för massmedia igår, så måste jag ändå uppmärksamma den del som går att läsa i media idag.

Umeå kommun gör ju faktiskt återigen ett mycket starkt resultat. + 161 miljoner kronor för år 2008, men förslaget är att göra en rejäl pensionsavsättning till pensionsstiftelsen för åren 2008-2011. Detta eftersom vi har gjort ett starkt resultat för 2008 och att allt pekar på tuffare ekonomiska tider under kommande år. Denna avsättning som ska göras i bokslutet för 2008 blir hela 123 miljoner (99+24 mkr) och därmed försämras resultatet på slutraden till 38,3 miljoner kronor.

2008 blev ett gott år ur ekonomisk synvinkel, inte minst tack vare intäkterna från vattenkraften vid Stornorrfors, och det möjliggör just att sätta av pengar i goda tider för den ‘pensionspuckel’ som kommer längre fram.

För de år som ligger framför oss kommer också bli betydligt tuffare, när den globala finanskrisen nu slår igenom med full kraft på lokalplanet.

Umeå kommun fick stort överskott 2008

I dagens VK publiceras uppgifter om Umeå kommuns bokslut (exklusive de kommunala bolagen), men det blir något missvisande i slutsatserna om överskottets storlek.

Politiskt tas beslut om bokslutet först nästa vecka, och skulle normalt kommenteras först då. Men eftersom siffrorna blev offentliga för massmedia igår, så måste jag ändå uppmärksamma den del som går att läsa i media idag.

Umeå kommun gör ju faktiskt återigen ett mycket starkt resultat. + 161 miljoner kronor för år 2008, men förslaget är att göra en rejäl pensionsavsättning till pensionsstiftelsen för åren 2008-2011. Detta eftersom vi har gjort ett starkt resultat för 2008 och att allt pekar på tuffare ekonomiska tider under kommande år. Denna avsättning som ska göras i bokslutet för 2008 blir hela 123 miljoner (99+24 mkr) och därmed försämras resultatet på slutraden till 38,3 miljoner kronor.

2008 blev ett gott år ur ekonomisk synvinkel, inte minst tack vare intäkterna från vattenkraften vid Stornorrfors, och det möjliggör just att sätta av pengar i goda tider för den ‘pensionspuckel’ som kommer längre fram.

För de år som ligger framför oss kommer också bli betydligt tuffare, när den globala finanskrisen nu slår igenom med full kraft på lokalplanet.