Positivt! Den nya finska regeringen nämner fast förbindelse mellan Vasa-Umeå i regeringsförklaringen.

Tack Finland!

Den nya regeringen i Finland levererar direkt. Snabbläste igår regeringsförklaringen som offentliggjordes och det är GODA NYHETER för Österbotten, Vasa, Västerbotten, Umeå och vårt Kvarkensamarbete!

Omnämnt i regeringsförklaringen:

✅ Utredning av en fast förbindelse över Kvarken, mellan Vasa-Umeå.

✅ Fartygstrafiken i Kvarken ska få motsvarande stöd, likt den fartygstrafik som får lättnader p.g.a. det s.k. ö-undantaget inom utsläppshandelssystemet för sjöfarten inom EU. Goda nyheter för Wasaline!

Starkt jobbat av våra finska vänner, i synnerhet riksdagsledamoten och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa, Joakim Strand!

Vilken oerhörd prestation. Finland visar återigen vägen för Sverige!