Sluta motarbeta Umeås bilister – det måste finnas god framkomlighet för alla trafikslag. Även för bilar!

I vår del av landet är många beroende av bil för att få vardagen att gå ihop. Man kan behöva bilen för att ta sig till sin arbetsplats, och för sådant som att skjutsa barnen till och från fritidsaktiviteter.

Det finns partier som nu vill förbjuda eller kraftigt begränsa biltrafiken i Umeås centrala delar. Moderaterna säger tydligt nej till en sådan åtgärd. Det är inte bilarna som ska motverkas – det är utsläppen.

Moderaterna vill därför ge tekniska nämnden i uppdrag att möjliggöra god framkomlighet även för bilar i trafikplaneringen för de centrala stadsdelarna. Tyvärr är trafikplaneringen nu inriktad på att göra det mesta för att försvåra för nyttjandet av bil. Det är väldigt långtgående planer, som kommer att förstöra centrums tillgänglighet.