Invald i styrelsen för Svenskt Vatten


Tack för förtroendet! Jag blev igår invald som ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svenskt Vatten. Detta vid föreningsstämman som gick av stapeln i Göteborg.

Svenskt Vatten är en branschorganisation för alla vatten- och avloppsverksamheter i Sverige. Dess omkring 300 medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna.

Dessa sammantaget förser hela landet med rent och gott dricksvatten och hanterar även rening av avloppsvattnet. Bland medlemsföretagen finns Umeva (Umeå Vatten och Avfall AB) liksom Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB).