Anders Ågren

Besöksnäringen på frammarsch i Umeå!

Aktuella siffror visar att antalet turister till Umeå fortsätter att öka. Enligt senaste statistiken – som jag fick idag –  från Tillväxtverket och SCB så hade Umeå under mars månad 42 439 gästnätter, vilket är en ökning med över 14 procent (!) jämfört med 2015. Kapacitetsutnyttjandet jan-mars är 64…