Sverige blir säkrare och Nato starkare

Alla Natoländers parlament har nu röstat för Sveriges Natomedlemskap. Det är en historisk händelse för vårt land men samtidigt ett naturligt steg.

Natomedlemskapet betyder att vi har kommit hem. Hem till demokratiers samarbete för fred och frihet. Hem till våra nordiska grannars samarbete för säkerhet. Hem till den krets av västländer där vi hör hemma. Tillsammans blir vi starkare och tryggare.

På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men att Sveriges Natoansökan nu är godkänd av alla Natoländer är ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare plats.

Vi står redo att axla vår del av ansvaret för Natos säkerhet. Steg för steg gör vi Sverige säkrare. Snart är Sverige medlemmar i Nato.