Bra med ett förlängt och utvecklat Äldreomsorgslyft!

Skriver i VK tillsammans med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje om vikten av att stärka äldreomsorgen. Som ett led i det förlängs och utvecklas Äldreomsorgslyftet.

Läs via länken.