Vi har väntat över 30 år på ringleden – låt då ringleden öppnas i höst och utvärdera effekten, innan man börjar bygga om Västra esplanaden!

På tekniska nämndens sammanträde i torsdags fattades ett inriktningsbeslut gällande åtgärdspaket för Västra Esplanaden. Omvandlingen av Västra Esplanaden ska delas upp i flera etapper, där det första steget ska påbörjas redan i höst. Moderaterna menar att det är för tidigt att börja med omvandlingen av Västra Esplanaden redan i höst och röstade som enda parti nej till förslaget.

Det är inte rimligt att göra åtgärder innan vi har sett vilka effekter som Västra Länkens öppnande har på biltrafiken i centrum. Det är först när vi har sett hur trafikflödena på Västra Esplanaden påverkas av ringledens öppnande som vi kan börja titta på eventuella förändringar.

Nu får det vara nog med experiment med Umeås gator! Det är tydligt att ombyggnationen av Storgatan inte blev bra, men trots det vill kommunen göra liknande försök för att minska biltrafiken på Västra Esplanaden.