Finland utreder fast förbindelse över Kvarken, mellan Vasa och Umeå!

Den högerregering som tillträdde i Finland efter valet förra året, hade ju i sin regeringsförklaring med punkten att utreda en fast förbindelse mellan Vasa och Umeå. Nu rapporterar finsk media, och även lokalmedia här i Västerbotten, att den finska staten går in med 200.000 euro för att finansiera utredningen. Beställningen kom från Kommunikationsministeriet till Trafikledsverket i december: “Under vårvintern ska förstudien planeras för att kunna inledas och sedan pågå i ett år. Våren 2025 kommer den att stå klar.”

Finland visar vägen även i denna fråga!