Brott som begås i skolan ska alltid polisanmälas!

Vi ser en mycket allvarlig ökning av både hot och våld i Umeås skolor. En fördubbling sedan 2018. Det var ett av ämnena vid måndagens kommunfullmäktige, utifrån en interpellation ställd av Elmer Eriksson (M).

Moderaterna i Umeå har under de senaste fyra åren väckt ärenden i både för- och grundskolenämnden och fullmäktige, som syftar till att motverka den här utvecklingen med hot och våld i skolan.

Vi har t.ex. föreslagit att:

  • Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas, oavsett ålder på förövaren.
  • Ge för- och grundskolenämnden i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.
  • Öka insatserna med kamerabevakning, m.m.

Tyvärr har våra förslag blivit nedröstade. Allt medan arbetsmiljön i Umeås skolor fortsätter att försämras för både elever och lärare.

Vi moderater har förvisso lagt mer pengar i Umeå på för- och grundskolenämnden i vårt budgetförslag, än de styrande S/MP. Men det är inte i första hand mer pengar som krävs för denna del. Det måste också till en kulturförändring. Hur kan det ha gått så långt att elever hotar och attackerar lärare och för den delen andra elever, utan minsta oro för eventuella konsekvenser från vuxenvärldens sida?

Vi kan inte tillåta att det fortsätter så här. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan. Och lärarna måste få det stöd som krävs – av lagstiftare, arbetsgivare och det omkringliggande samhället – för att kunna upprätthålla ordningen i skolan.