Lagen om preventiva vistelseförbud ger Polisen nya verktyg

Lagen om preventiva vistelseförbud ger polisen nya och kraftfulla verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Ett viktigt och efterfrågat verktyg i polisens arbete för trygghet.

Lagen innebär att personer i gängmiljö från och med nu kan stoppas från att vistas inom vissa områden.

Ett vistelseförbud kan också bidra till att pågående konflikter kyls ned och förebygga impulsiva hämndaktioner och våldsspiraler. Den som bryter mot vistelseförbudet ska kunna dömas till fängelse i upp till ett år.

🔵 Redan 2017 lyfte vi moderater frågan om vistelseförbud, nu kommer det äntligen på plats.

🔵 Genom att förbjuda personer som tros hjälpa kriminella nätverk i ett område kan tryggheten i området öka.

🔵 Det har varit ett användbart verktyg mot den grova organiserade brottsligheten för polisen i Danmark.

🔵 Vi har snabbat på processen och tidigarelagt lagen med fem månader, till 1 februari 2024.

Vi ser hur skjutningar och sprängningar sker i både bostadsområden och på allmänna platser. Oskyldiga människor drabbas av våldet. Det är helt oacceptabelt.

Gängkriminella ska bort från skolgårdar, torg och bostadsområden! Steg för steg gör vi Sverige tryggare.