Det lägsta skattetrycket sedan 1975 – mycket bra!

2024 innebär att vi gått in i det andra året med en moderatledd regering. Trots att den viktigaste prioriteringen varit att bekämpa den rekordhöga inflationen, vilket vi är på god väg att lyckas med, så har regeringen redan kunnat ta många viktiga steg för att bygga Sverige starkare. En viktig del handlar om skatterna.

Regeringen sänker skatten för såväl den som arbetar som för pensionärerna.

Drivmedelsskatterna sänktes förra året och vi sänker i år igen.  Dessutom har nu reduktionsplikten sänkts kraftigt. Skattelättnaden för utländska experter som arbetar i Sverige har förlängts. Andra skatter som sänks är bland annat den på snus och på plastpåsar. Sammantaget gör Moderaternas politik att skattetrycket nu kommer ner på den lägsta nivån på nästan 50 år. Det är en bra start. Men vi moderater har bara börjat. När regeringen nu gått in i mandatperiodens andra år är bland annat förslaget om sänkt skatt på ISK på remiss för att kunna ingå i budgetförhandlingarna senare i år.

Att sänka skatten är både rätt och rättvist. Fler kommer i arbete och den som jobbar och sliter får behålla mer av sina ihoptjänade pengar. Det är tydlig moderat politik.

Samtidigt är det viktigt att samma synsätt kommer tillbaka på kommunal nivå. Kommunalskatten i Umeå är t.ex. extremt hög. Två kronor högre än jämförbara kommuner. Den är mer än två kr högre än snittet av landets samlade kommuner. En familj i Umeå, där den ena jobbar som polis och den andra som sjuksköterska, betalar drygt 19 000 kronor mer i skatt per år än i jämförbara kommuner.

Vi moderater vill successivt sänka Umeås extremt höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss lokalpolitiker en viktig frihets- och rättvisefråga.