Minnesdagen för Förintelsens offer den 27/1

Idag den 27 januari hedrar vi minnet av alla som mördades och förföljdes under Förintelsen – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945.

Låt oss aldrig glömma och låt oss inte heller blunda för den antisemitism som finns i Sverige.

Efter terrorgruppen Hamas blodiga attack på Israel den 7/10, så har antisemitismen exploderat i omfattning runt om i världen, så också i Sverige. Denna ondska måste motverkas på alla plan.

Judar i Sverige ska kunna leva i trygghet och frihet. I går presenterade för övrigt den moderatledda regeringen två nya satsningar för att öka kunskapen om de fruktansvärda brott mot mänskligheten som begicks under Förintelsen.

  1. Fler unga ska besöka förintelsens minnesplatser

En miljon kronor öronmärks nu till hågkomstresor för skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Totalt finns nu sju miljoner kronor avsatta för hågkomstresor i år. Arbetet måste fortsätta på varje skola i hela vårt land. Men vi vet att deltagandet är ojämnt fördelat. Vi vill därmed jämna ut spelplanen så att barn från hela Sverige får möjlighet att besöka Förintelsens minnesplatser.

  1. Forum för levande historia ska utveckla budskapet i boken ”Om detta må ni berätta”

Sedan boken gavs ut för första gången har både kunskapsläget och sättet vi tar till oss kunskap på förändrats. Vi måste säkerställa att bildningen om Förintelsen fortsätter att vara aktuell och uppdaterad för vår tid. Boken som togs fram på tidigare statsminister Göran Perssons initiativ, har varit viktig för att öka kunskapen om Förintelsens fruktansvärda brott mot mänskligheten.

Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har vi stärkt arbetet mot antisemitism på flera sätt.

Regeringen har bland annat byggt ut stödet till Judiska Centralrådet och deras trygghetshöjande åtgärder, skärpt straffen för brott med antisemitiska motiv, och nu satsar vi ytterligare på hågkomstresor till förintelsens minnesplatser.

Vi menar allvar: antisemitism ska bort från Sverige.