Träffade migrationsminister Malmer Stenergard i onsdags

I onsdags träffade jag migrationsminister Maria Malmer Stenergard, i samband med att hon besökte den moderata gruppen i SKR vid vårt kvällsmöte i Stockholm.

Det händer mycket på hennes ansvarsområde, och det är bra att kunna diskutera igenom aktuella frågor.

En sådan fråga var det under hösten omdebatterade, höjda, försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Något där det i lokal- och riksmedia har spridits oerhörda felaktigheter om dess konsekvenser. Inte minst Umeå kommun var ute med missvisande uppgifter om att det skulle drabba alltifrån 200-600 anställda inom Umeå kommun, men det visade sig snarare – kanske – beröra omkring 20 personer, enligt de uppgifter vi kunnat få fram så här långt. Umeå har varit ett exempel som använts även nationellt, och det är mycket illa när felaktigheter får spridning. Vi får väl se om det kommer mer säkra uppgifter längre fram.

Malmer Stenergard hade tidigare under dagen redovisat ett antal nya lagförslag. Medborgarskapet har en stor betydelse, och ska inte längre lättvindigt ges till personer som begått eller misstänks ha begått grova brott. Idag kontrolleras det inte om unga är misstänkta för eller har begått allvarlig brottslighet innan de beviljas medborgarskap. Det tycker vi är orimligt. Samtidigt inför regeringen ett förstärkt skydd mot befrielse från svenskt medborgarskap. Ingen ska, till exempel på grund av hedersförtryck, tvingas avsäga sig sitt svenska medborgarskap med syfte att föras ut ur landet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.