Fullmäktige idag

Full fart på dagens fullmäktigesammanträde i Umeå.

Inledde dagen med att tala om vikten av ungas delaktighet, och att det måste bli enklare för partiernas ungdomsförbund att kunna besöka kommunens skolor. Om vi verkligen menar allvar med att fler unga ska bli delaktiga i det politiska och demokratiska arbetet.

Dagordningen i övrigt på sammanträdet är lång. Kollektivtrafik, välfärdsbrottslighet, parkeringar i centrum, ökade insatser för att motverka gängkriminalitet och förebygga att unga dras in i kriminalitet, lokala ordningsföreskrifter och mycket, mycket annat.

Nedan kommer mitt inlägg som jag hade på frågan om ungas delaktighet. (det talade ordet gäller, som vanligt. Jag hann inte med allt jag hade förberett i skrift.)

Ordförande, ledamöter!

Ungas delaktighet och inflytande i samhällslivet är avgörande för en livskraftig demokrati. Ungas delaktighet är viktig för Umeå kommun.

Men jag skulle vilja lyfta fram det allra viktigaste när det gäller ungas inflytande och delaktighet. Det saknas helt i diskussionen.

Det gäller den roll som våra politiska ungdomsförbund har. Om man som ung vill påverka och ha inflytande på riktigt – då ska man engagera sig i ett politiskt ungdomsförbund. Oavsett om det gäller SSU, MUF, LUF eller något annat ungdomsförbund. Då får man direkt kontakt med dem som på riktigt bestämmer, istället för att gå omvägen via olika projekt. Som parti så har ju vi löpande kontakt med vårt ungdomsförbund här i Umeå, i stora som små frågor. Det är ju en viktig instans, inför att vi som parti ska ta beslut som rör unga i Umeå.

Det bästa – och viktigaste – Umeå kommun kan göra för att uppmuntra ungas engagemang är att göra det enkelt för Umeås skolelever att komma i kontakt med ungdomsförbunden. Och då gäller det att göra det enklare för ungdomsförbunden att komma in på våra skolor. För idag är det inte enkelt.

I min roll som ordförande i SKR:s demokratiberedning så diskuterar vi detta återkommande. Senast förra månaden. De politiska ungdomsförbunden på nationell nivå, från höger till vänster har alla uppmärksammat hur svårt det är för ungdomsförbunden att komma i kontakt med unga på skolorna.

Det har blivit sämre sedan skollagen ändrades 2018 och beslutanderätten flyttades helt till respektive rektor. Många rektorer väljer att vägra ungdomsförbunden tillträde till skolorna och när de faktiskt får komma på besök är detta ofta belagt med så många förbehåll och detaljer att besöken blir svåra att genomföra.

I Umeå är de politiska partierna och ungdomsförbundet bara välkomna vissa dagar och tider. De får maximalt besöka skolan två gånger per termin och de får endast vara två personer som kommer dit från varje organisation.

Så här kan vi inte ha det. Om vi vill att ungdomar ska engagera sig i samhället och i politiken. Om vi vill att unga ska få ökad delaktighet – då kan inte det största hindret för delaktighet vara att skolorna själva helst inte vill släppa in ungdomsförbunden.

Hur ska ungdomar få kunskap om politiska frågor, och på riktigt få lära sig att påverka, om de aldrig träffar ungdomsförbunden? Hur ska ungdomsförbunden kunna attrahera nya medlemmar och väcka intresse och engagemang hos unga om de förvägras möjligheten att komma till skolorna och träffa eleverna?

Enligt en slutrapport från MUCF om Skolvalet 2022, så engagerar elever sig mer politiskt om de har mött politiska partier i skolan. Det handlar både om intresset för politik och att bli medlem i ett parti eller ungdomsförbund.

Det är av yttersta vikt att landets skolor välkomnar de politiska ungdomsförbunden. Detta borde vara en självklarhet för såväl Umeå kommun som för övriga kommuner i landet.

Det är dags att öppna upp skolorna så att eleverna kan ta del av det demokratiska arbetet i praktiken. Det kostar ingenting extra – varken projektpengar eller projektanställningar.  

Det krävs bara lite god vilja. Det är det viktigaste vi kan göra för att uppmuntra ungas engagemang i Umeå.