Försvara demokratin!

Ett öppet politiskt möte i Göteborg med statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson saboterades under tisdagskvällen av en grupp aggressiva och gormande personer, som förefaller ha varit Hamasanhängare. Mötet kunde inte genomföras som planerat.

Det är fullständigt oacceptabelt att människor tar sig in på demokratiska politiska möten för att förstöra varje möjlighet att föra ett seriöst politiskt samtal. Så gör man helt enkelt inte.

I Sverige har vi en fin tradition av att lyssna på varandra, tala en i taget och inte avbryta. Och att inte försöka tysta den som inte tycker som man själv, utan respektera också den som tycker annorlunda. Det är så det fungerar i en demokrati.

Det här är tyvärr inte första gången som våra offentliga politiska möten störs. Nyligen var det på ett motsvarande möte i Malmö – då var det klimataktivister som störde.

I Sverige har vi en fin demokratisk tradition som ska vårdas. Att störa och förstöra andras politiska sammankomster strider mot denna tradition och är på riktigt ett hot mot demokratin.

Här vore det välkommet om alla politiska partier i Sveriges riksdag satte ned foten och tydligt markerade mot dessa antidemokratiska krafter – till försvar för demokratin!