Ett år med moderat försvarspolitik

Ett år med moderat försvarspolitik har inneburit stora förstärkningar av det svenska försvaret.

Med en moderat försvarsminister och en moderat minister för civilt försvar har mycket arbete gjorts för att stärka försvaret på kort och lång sikt. Det militära försvaret har fått förstärkningar på över 40 miljarder. Sverige kommer nå Natos tvåprocentsmål redan nästa år. Det militära stödet till Ukraina har tiodubblats.

Moderaterna prioriterar arbetet med det civila försvaret som försummats under åtta års S-styre. Vi aktiverar civilplikten, tillsätter nya utredningar och ger viktiga uppdrag till myndigheterna. Arbetet framför oss är stort men lika stor är vår vilja att säkra Sverige.

Försvarsdepartementet leds av två moderata statsråd – försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Statsråden arbetar nu hårt med att rusta upp totalförsvaret.

Bland annat har de:

• Flyttat över ansvaret för det civila försvaret från justitiedepartementet till försvarsdepartementet.

• Tidigarelagt försvarsbeslut 2026-2030 till 2025-2029.

• Påbörjat arbetet med att rensa bort och förkorta tillståndsprocesser för försvarets utveckling.

• Prioriterat försvaret genom ytterligare höjningar av försvarsanslagen i samtliga budgetar.

• Tillsatt en rad centrala utredningar för det civila försvarets långsiktiga förmåga.

Och mycket annat:

• Ökat stöden för regionala beredskapsflygplatser.

• Finansierat två nya isbrytare.

• Investerat i nya regementen.

• Kraftigt ökat Försvarsmaktens och FMV:s beställningsförmyndiganden.

• Klassificerat ammunition som ett väsentligt säkerhetsintresse.

• Uppdrag till FOI, FMV, FM om att dra lärdomar från kriget i Ukraina.

• Höjt kadettersätttningen med 1 000kr i månaden.

Nu rustar vi upp det svenska försvaret – hela Sverige skall försvaras!