Bra fart för Umeås besöksnäring!

Det är viktigt att det går bra för Umeås besöksnäring. Den bidrar till fler arbetstillfällen, fler besöksanledningar, ökade skatteintäkter och helt enkelt till att göra Umeå till en bättre kommun att leva och bo i.

Jag tittade igenom ett pressmeddelande från Visit Umeå tidigare i veckan, och av allt att döma är Umeås besöksnäring på väg mot ytterligare ett rekordår:

”Vi ser tillbaka på en månad fylld av konferenser och evenemang som drivit på efterfrågan av besöksnäringens utbud i Umeå och genererat en liten ökning jämfört med samma period föregående år. Trycket som hittills har präglat 2023 fortsätter alltså under hösten och det vi ser är en kombination av konferenser som flyttats fram på grund av pandemin, årligen återkommande evenemang som är tillbaka och fått upp farten, samt ett antal nya evenemang och möten för staden. Förutom drivkraften kring evenemang och möten ser vi en fortsatt allmän stor lust och benägenhet att vilja resa och uppleva som verkar överbrygga den osäkerhet som råder. Blickar vi framåt så är dock osäkerheten stor kring hur ekonomi och världsläge ska slå mot både affärs- och privatresande samt övrig spendering kopplad till besöksnäringens utbud.”

Det är viktigt att vi lyckas locka hit arrangemang och dessutom skapa evenemang av olika slag. Ett av de arrangemang som lyftes fram av Visit Umeå var Moderaternas partistämma som genomfördes här i oktober. Sådant bidrar till att fylla hotellen med gäster, att det går bättre för handeln liksom för restaurangerna i staden. Jag är verkligen glad att vi lyckades få hit Moderaternas nationella partistämma. Senaste gången det begav sig var år 1997.

Under januari-september har 606 000 gästnätter gjorts i Umeå kommun, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med motsvarande period 2022 som var ett rekordår. Detta enligt SCB:s statistik.

Så vi får alla hjälpas åt att locka hit fler arrangemang. Det stärker Umeå och vår region.