Minska inte på antalet p-platser i centrum!

Det är viktigt med ett tillgängligt centrum – även för bilister. Om detta blev jag intervjuad av SRP4 tidigare idag.

Att minska antalet parkeringsplatser i Umeå centrum, som Miljöpartiet föreslår, är fel väg att gå.

Umeå är en växande stad. Umeå är ett regionalt centrum. Det måste vara lätt att ta sig in till centrala Umeå med alla trafikslag, även med bil.

Och då måste det finnas gott om P-platser.  Det handlar främst om p-platser för besökare till Umeå, för boende i centrum och kunder som ska in och handla – de måste ju kunna ställa bilen någonstans.

Att minska antalet p-platser skulle vara förödande för centrumhandeln. Tvärtom kommer det att inom några år behöva byggas fler P-platser, och då i första hand ett nytt P-hus i centrumfyrkanten.

Beläggningsgraden varierar förvisso. Vi har sett det mellan åren. Men om P-husen är fullbelagda eller upplevs fullbelagda, så leder det till söktrafik. Att bilar får åka runt och leta lediga platser i centrum. Det är inte heller bra för miljön.

Miljöpartiets egentliga mål – det är ju ett bilfritt centrum. MP vill ju ha bort alla bilar från centrumfyrkanten. Så det här är ju bara ett led i den ambitionen. P-platser ska bort. Körfält ska bort. Man vill helt enkelt försvåra för dem som är beroende av bilen.

Till skillnad från MP, så vill vi moderater att centrum ska vara tillgängligt även för alla som är beroende av bilen för att få sin vardag att fungera.