För en levande demokrati – släpp in de politiska ungdomsförbunden på skolorna!

I dagens VK har vi moderater nedanstående debattartikel införd. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

För en levande demokrati – släpp in de politiska ungdomsförbunden på skolorna!

Ungas delaktighet och inflytande i samhällslivet är avgörande för en livskraftig demokrati. Att lyfta fram demokratiska värderingar och visa hur demokrati fungerar i praktiken är lika angeläget. Om vi menar allvar med vikten av att unga engagerar sig i det demokratiska arbetet, så behöver tröskeln för att göra det vara så låg som möjligt. Detta borde gälla särskilt på landets skolor.

De politiska ungdomsförbunden på nationell nivå, från höger till vänster, liksom Sveriges elevkårer har alla uppmärksammat hur svårt det numera är för ungdomsförbunden att komma i kontakt med unga på skolorna, vilket historiskt har varit den viktigaste mötesplatsen. Att besöka skolor, ställa upp bokbord och bjuda in till dialog med förbipasserande elever och kanske värva några medlemmar – har varit ett av de vanligaste sätten för unga att komma i kontakt med ett parti och ett ungdomsförbund. Det är också så som många av dagens förtroendevalda i kommun, region och riksdag först kom i kontakt med politiken.

Ungdomsförbunden vittnar idag om stora problem att besöka skolorna runt om i vårt land. Det har blivit sämre sedan skollagen ändrades år 2018 och beslutanderätten flyttades helt till respektive rektor. Många rektorer väljer att vägra ungdomsförbunden tillträde till skolorna och när de faktiskt får komma på besök är detta ofta belagt med så många förbehåll och praktiska detaljer att besöken i praktiken blir svåra att genomföra.

I Umeå är de politiska partierna och ungdomsförbundet bara välkomna vissa dagar och tider. De får maximalt besöka skolan två gånger per termin och de får endast vara två personer som kommer dit från varje organisation. 

Så här kan vi inte ha det. Moderaterna i Umeå har därför lämnat in en motion om detta. Om vi vill att ungdomar ska engagera sig i samhället och i politiken – då kan inte det största hindret för delaktighet vara att landets skolor vägrar att släppa in ungdomsförbunden. Hur ska ungdomar få kunskap om politiska frågor och lära sig respekt för andras åsikter i en demokratisk kontext om de aldrig träffar ungdomsförbunden? Hur ska ungdomsförbunden kunna attrahera nya medlemmar och väcka intresse för politik hos unga om de förvägras möjligheten att komma till skolorna och träffa eleverna? När varje rektor själv får bestämma blir svaret alltför ofta nej.

Möjligheten för ungdomar att träffa politiska partier och deras ungdomsförbund är en viktig demokratifråga. Enligt en slutrapport om Skolvalet 2022, utförd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, engagerar elever sig mer politiskt om de har mött politiska partier i skolan. Det handlar både om intresset för politik och att bli medlem i ett parti eller ungdomsförbund.

Det är av yttersta vikt att landets skolor välkomnar de politiska ungdomsförbunden. Detta borde vara en självklarhet för såväl Umeå kommun som för övriga kommuner i landet. Vi uppmanar till öppen dialog i syfte att återigen öppna upp skolorna så att eleverna kan ta del av det demokratiska arbetet i praktiken. Om man inte redan tagit diskussionen lokalt, så är det hög tid att göra det nu.

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Izabel Riedl

Vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (M)

Joline Göttfert

Kommunfullmäktigeledamot (M) och ordförande MUF Umeå

Madelene Nord

Kommunfullmäktigeledamot (M)