Moderatledda regeringen skyndar på dubbla straff för grova brott

I våras fattade den moderatledda regeringen beslut om att utreda straffskärpningar för brott som möjliggör skjutningar och sprängningar. Det handlar om tolv straffskärpningar, framför allt dubbla straff för grova vapenbrott och grov otillåten hantering av explosiva varor.

Frågan har beretts i snabbspår för ett planerat ikraftträdande 1 april 2024. Mot bakgrund av den senaste våldsvågen tidigareläggs ikraftträdandet till januari 2024.

Syftet med straffskärpningarna är att ytterligare markera allvaret i brott som möjliggör skjutningar och sprängningar och som typiskt sett begås inom kriminella nätverk. Straffskärpningarna omfattar de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor.

Tolv brott där straffen skärps:

1. Grovt vapenbrott – dubbla straff. Straffskalan skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.

2. Grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor – dubbla straff. Straffskalan skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.

3. Grov vapensmuggling – dubbla straff.  Straffskalan skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.

4. Grov smuggling av explosiv vara – dubbla straff.  Straffskalan skärps från fängelse i 2–5 år till fängelse i 4–7 år.

5. Synnerligen grovt vapenbrott – kraftigt skärpta straff. Straffskalan skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.

6. Synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor – kraftigt skärpta straff. Straffskalan skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.

7. Synnerligen grov vapensmuggling – kraftigt skärpta straff. Straffskalan skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.

8. Synnerligen grov smuggling av explosiv vara – kraftigt skärpta straff. Straffskalan skärps från fängelse i 4–7 år till fängelse i 6–10 år.

9. Vapenbrott – skärpt maximistraff. Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.

10. Brott mot tillståndsplikten för explosiva varor – skärpt maximistraff. Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.

11. Vapensmuggling – skärpt maximistraff. Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.

12. Smuggling av explosiv vara – skärpt maximistraff. Maximistraffet skärps från fängelse i 3 år till fängelse i 5 år.