Öka tryggheten

Alla i Umeå ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Moderaterna i Umeå har lagt fram en rad förslag för att öka tryggheten. Här är några exempel:

– Kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen ska ske snarast, i områden där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Umeå kommun måste omgående anlita ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Fler trygghetsavtal ska upprättas, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.

– Trygghetsåtgärder i parker och utmed gång- och cykelvägar, bl.a. genom belysning och slyröjning.