Företagsklimatet i Umeå på dagordningen!

Idag sammanträder Umeå kommunfullmäktige, och jag kommer bl.a. att vara uppe i debatten gällande företagsklimatet. Har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) gällande företagsklimatet.

Bifogas nedan.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Företagsklimatet i Umeå

Svenskt Näringsliv publicerade nyligen sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Umeå kommun tappar placeringar jämfört med föregående år.

I årets ranking försämrar S/MP-styrda Umeå kommun sitt resultat med 19 placeringar – till plats 163 av landets 290 kommuner. Det är alltså inte helt oväntat fortsatt negativa placeringar för Umeås vidkommande.

Detta duger inte. Umeå borde ligga bättre till. Bland det som sticker ut negativt i undersökningen är en av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet, kommunens information till företagen, dialog mellan företagen och kommunens beslutsfattare, kommunpolitikers attityder till företagande, tjänstemäns attityder till företagande samt service och bemötande.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Moderaterna är rösten för företagsamhet och tillväxt. Vår ambition, är att Umeå kommun borde ligga i topp-10 när kommunernas företagsklimat rankas i Sverige.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Är du nöjd med Umeå kommuns resultatet i Svenskt Näringslivs ranking beträffande kommunernas företagsklimat?
  2. Är du beredd att höja ambitionerna, och vidta åtgärder för att bli en av landets bästa kommuner för företagande?

Umeå 2023-09-20

Anders Ågren

Kommunalråd (M)