Det finns mycket att göra för att förbättra det lokala företagsklimatet!

Vid gårdagens KF lyfte jag Umeås tapp i den årliga rankinglistan från Svenskt Näringsliv, där vi tappade 19 placeringar till plats 163 av landets 290 kommuner. Ett resultat som vi inte kan vara nöjda med.

Jag tycker att det är mycket bra att vi mäter och jämför oss med andra kommuner.

År efter år får vi medelmåttiga omdömen och betyg gällande företagsklimat. Det är ju inte bara Svenskt Näringsliv, som min fråga vid gårdagens sammanträde gällde.

I undersökningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör – Öppna jämförelser Företagsklimat – hamnar Umeå kommun på plats 127 av de sammanlagt 196 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 43 av 65 kommuner.

Om vi i kommunledningen får signaler, år efter år, att företag är missnöjda med den service och det bemötande som de får av förvaltningen och politiker – ja, då måste vi ta det på allvar och göra något åt det om vi menar allvar med att skapa ett positivt företagsklimat.  Det här missnöjet bland tillfrågade företagare står ju för något. Många av de delar där Umeå kommun får dåliga resultat är dessutom sådana som inte kostar pengar att åtgärda – det handlar om attityd och inställning.

Som exempel:

Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden. Tappar 66 placeringar, till 217:e plats.

Kommunens information till företagen. 219 plats.

Dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare. Tappar 63 placeringar till 187:e plats.

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande. 190 plats.

Kommunalskatten. 242 plats.

Politik spelar roll. År efter år röstar S/MP dessutom nej till förslag som Moderaterna – ibland med stöd av övriga borgerliga partier – för fram lokalt i Umeå. Det kan handla om:

– Sänkt kommunalskatt – skatten i Umeå är omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner.

– Att utreda förekomsten av osund konkurrens,

– Få fart på bostadsbyggandet – även småhusbyggande.

– Införande av utmaningsrätt,

– Ökad konkurrensutsättning,

– Ge privata aktörer samma möjlighet att konkurrera som den kommunala gällande LOV inom hemtjänsten.

– En trafikplanering som ger goda villkor även för de som är beroende av bil för att klara vardagen.

Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Moderaternas ambition är att Umeå kommun ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Oavsett vi talat om SKR:s ranking eller Svenskt Näringsliv.

För att skapa ett bättre företagsklimat måste näringslivsarbetet integreras i hela kommunen. Att ge företagen ett gott bemötande ska åligga varje förvaltningschef och varje handläggare, inte bara en näringslivsenhet. Målet måste vara att alla medarbetare ger en bra service och ett gott bemötande till de företagare som är i kontakt med kommunen. Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna.