Det behövs en mer företagsvänlig lokalpolitik! Umeå tappar till plats 163 av 290 kommuner gällande företagsklimat

Svenskt Näringsliv publicerade idag sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Umeå kommun tappar placeringar jämfört med föregående år.

I årets ranking försämrar S/MP-styrda Umeå kommun resultatet med 19 placeringar – till plats 163 av landets 290 kommuner. Det är tyvärr inte helt oväntat fortsatt negativa placeringar för Umeås vidkommande.

Detta duger inte.

Umeå borde ligga bättre till. Bland det som sticker ut negativt i undersökningen är hög kommunalskatt, konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet, kommunens information till företagen, diaolog mellan företagen och kommunens beslutsfattare, kommunpolitikers attityder till företagande, tjänstemäns attityder till företagande samt service och bemötande. För att nämna några faktorer.

Jag är övertygad om att det finns mycket att göra i förbättringsväg. Moderaterna är rösten för företagsamhet och tillväxt. Vår ambition, är att Umeå kommun borde ligga i topp-10 när kommunernas företagsklimat rankas i Sverige.

Vi har också politiken för detta. Vi har upprepade gånger, ofta tillsammans med övriga borgerliga partier, lagt förslag just för att förbättra företagsklimatet. Men de rödgröna röstar nej.