Ett haveri – Västra länken försenas till hösten 2024 enligt lokalmedia

Läser nyheten på vk.se och SVT Västerbotten att det nu verkar som att Västra länkens öppnande kommer att försenas till hösten 2024.

Detta är ett haveri. Oavsett var felet ligger.

Trafikverket och NCC verkar ha helt olika bilder av verkligheten. Trafikverket tar nu initiativ till att själva åtgärda ett stort antal fel på etappen gällande bärighet m.m. på företagets bekostnad , medan företaget tydligen anser att vägen är redo att öppnas för trafik. 

Färdigställandet av ringleden runt Umeå har högsta prioritet. Västra länken – den del som fortfarande inte är öppnad för trafik – är den enskilt viktigaste delen för att kunna styra om genomfartstrafiken från centrala Umeå. Trafikverket och entreprenören borde redan tidigare ha löst ut sina skiljaktigheter, och ha fokus på att färdigställa det som återstår.

När Alliansregeringen år 2008 meddelade att Umeås ringled skulle tas med i Närtidssatsningen, så var tidsplanen att hela ringleden skulle stå färdig 2013. Det är tio år sedan. Enligt dagens uppgifter i media, så försenas alltså öppnandet av Västra länken till hösten 2024.

Alla dessa förseningar är skadliga, på många plan. Nu blir det om uppgifterna i media stämmer en försening på ytterligare ett år.

Hanteringen av detta är ett haveri.