Möte med Svenskt Näringsliv – Umeå växer med växande företag!

Igår träffade jag Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten, för ett samtal om företagsklimat, nationell politik, läget i Umeå och vad politiken kan göra bättre lokalt. Ett bra samtal i stort som smått.

Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling. Ett växande Umeå är som bekant i behov av växande och framgångsrika företag. Små, medelstora och stora företag, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

Företagen i Umeå sysselsätter omkring 35 500 personer, vilket motsvarar 10,5 miljarder kr i skatteintäkter. Om det lokala näringslivet kan anställa 10 ytterligare personer genererar det skatteintäkter som motsvarar en förskoleklass eller sex undersköterskor.

Det borde ligga i allas intresse att kontinuerligt jobba för ett bättre företagsklimat.