Bra att även Sverige ska kunna stoppa utländska direktinvesteringar som riskerar hota landets säkerhet!

Regeringen meddelade innan sommaren att den lägger förslag om en ny lag, vilken ska stoppa utländska företagsköp som kan skada Sverige. Lagen föreslås börja gälla den 1 december 2023.

Det är välkommet och efterfrågat.

Utländska direktinvesteringar är såklart viktiga för Sveriges näringsliv. Det finns samtidigt risker med att utländska aktörer investerar i skyddsvärd verksamhet. Strategiska förvärv är ett av de sätt som främmande makt använder sig av för att uppnå fördelar mot andra stater. Regeringen fattade därför beslut i maj om en proposition med förslag på en ny lag som innebär att investeringar som utgör säkerhetsrisker kan granskas av en särskild myndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas.

Det nya regelverket gör det möjligt att hindra investeringar som kan inverka skadligt på svenska säkerhetsintressen.

Detta finns redan på plats i majoriteten av EU:s medlemsländer.

Bra att Sverige får motsvarande säkerhetskontroller av utländska investeringar!