Ny livsmedelsupphandling – tyvärr forsätter Umeå kommun sitt fokus på ekologiska livsmedel och fairtrade

Igår beslutade vi i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott om förfrågningsunderlag för ny livsmedelsupphandling för Umeå kommun.

Moderaterna, som enda parti, yrkade igår på att ärendet skulle återremitteras. Vi ville ändra kravspecifikationen, så att bl.a. skrivningar om ekologiska livsmedel och fairtrade-märkningar skulle utgå ur förslaget.

Tyvärr förlorade vi omröstningen och fick reservera oss.

Varför? Ekologiskt leder till att mindre livsmedel produceras på samma areal, och är inte bättre för klimatet än konventionellt lantbruk. Ändå envisas vissa partier och politiker med att försöka styra över produktionen till ekologiska livsmedel. Även i Sverige. Detta har vi moderater uppmärksammat även lokalt och regionalt här i Västerbotten.

Fairtrade då? Fairtrade Sverige AB ägs till 50% av Landsorganisationen i Sverige (LO) och 50% av Svenska kyrkan.. LO är starkt kopplat till Socialdemokraterna och betalar årligen ut flera miljoner i stöd till partiet. Kopplingen mellan S och LO är öppen och välkänd. Kommuner ska inte gynna enskilda företag och varumärken på detta sätt. Fler och fler kommuner runt om i Sverige inser det orimliga i det här förhållandet, och avslutar samarbetet med Fairtrade. Även Socialdemokratiskt styrda Skellefteå kommun har insett det orimliga i detta. I Skellefteå beslutade kommunen under 2019 att avsluta samarbetet med Fairtrade. Skellefteå kommun har konstaterat att frågor om rättvis handel kan bevakas, även om kommunen inte är en Fairtrade City.

Moderaterna i Umeå driver frågan om att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. Att köpa mer närproducerade livsmedel stärker det lokala näringslivet och bidrar till att hålla landsbygden levande. Det verkar numera finnas en stark uppslutning kring detta.

Tyvärr håller flertalet partier kvar vid kravet på även ekologiska livsmedel, samt fairtrade-produkter.

Umeå kommun borde fokusera på att öka inköpen av lokalproducerade livsmedel. Och stryka målsättningen om 50 % ekologiska livsmedel.

Vi måste öka självförsörjningsgraden och öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Ekologiska livsmedel motverkar denna ambition.