Umeå kommuns prognos för år 2023, inklusive de kommunala bolagen: ett plusresultat på en halv miljard kronor.


Vi går mot ännu ett år med starkt ekonomiskt resultat för Umeå kommun. För två veckor sedan så hade vi sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott. Vi fick då en information om det ekonomiska läget och prognosen för helåret 2023.

Kom just på att jag inte hade uppmärksammat detta tidigare.

Prognosen pekar på ett starkare ekonomiskt resultat än budgeterat.

För kommunen pekar det på ett plusresultat på 224 miljoner kr (jämfört med budgeterat resultat på plus 87 mnkr) och för de kommunala bolagen ett plusresultat på 279 miljoner kr.

Så totalt ett plus på över 500 miljoner kr för år 2023. 

Förvisso inte lika starkt prognosticerat resultat som årsbokslutet 2022, då överskottet landade på 1,2 miljard kronor.

Oavsett lågkonjunktur eller högkonjunktur – visst finns det utrymme att sänka den extremt höga kommunalskatten i Umeå!