Umeå behöver mer borgerlig politik!

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med de övriga borgerliga gruppledarna om våra 24 gemensamma förslag inför budgetfullmäktige. Läggs som vanligt upp på bloggen också.

Umeå behöver mer borgerlig politik!

Alliansen i Umeå står fortsatt stadigt. De vindar som blåser på nationell nivå märks inte av här. Inför årets budgetfullmäktige har vi valt att lägga fram fyra separata budgetförslag, just i syftet att profilera våra egna partier. Vi är fyra partier, med lite olika tonvikt och hjärtefrågor. Men vi har sedan lång tid tillbaka ett gott samarbete i styrelser och nämnder. I stort som smått. Inför årets budgetfullmäktige presenterar vi nu 24 gemensamma förslag. Inför valet 2026 kommer vi i god tid att presentera ett gemensamt valmanifest för att visa vägen för det borgerliga alternativet till de styrande inom S/MP. För Umeå behöver mer borgerlig politik.

Ett gott företagsklimat i kommunen ger fler jobb och färre i bidragsberoende. Genom bättre lokala villkor för näringslivet kan kommunen främja ekonomisk tillväxt. År efter år hamnar Umeå kommun alldeles för långt ner i olika undersökningar gällande företagsklimatet. Oavsett om det gäller rankingar från Sveriges Kommuner och Regioner, Svenskt Näringsliv eller Småföretagarnas Riksförbund. Det visar att det finns ett tydligt behov av förändring. Vi tror på Umeås företagare, oavsett om det är det är det nystartade företaget som tar sina första steg eller det stora internationella som gör miljardinvesteringar. Våra företag är viktiga nyckelspelare, som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat.

I Umeå råder bostadsbrist sedan många år. En växande kommun kräver fler och bättre bostäder – såväl i staden som på landsbygden. Det behövs fler insatser för att möjliggöra ökad produktion av bostäder.  Den lyckade försäljningen av delar av AB Bostadens bestånd 2017 har möjliggjort för både upprustning och nyproduktion – det innebar även att ytterligare en stor aktör kom in på Umeås hyresbostadsmarknad. Vi tror att Umeå skulle må bra om det skedde fler gånger. Utöver detta måste fler privata aktörer få möjlighet att bygga i en snabbare takt än vad som hittills skett. Vi måste också möjliggöra byggande av småhus i betydligt större omfattning än hittills.

Vi ser positivt på konkurrens och valfrihet. Det leder till bättre kvalitet och bättre effektivitet.  Kommunal effektivisering handlar om att få ut mer av varje skattekrona – det betyder också att det inte nödvändigtvis måste vara kommunen som utför all verksamhet. Vi har tidigare fått igenom Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, och där fungerar det utmärkt med andra verksamhetsutövare än enbart kommunen. Det tror vi gäller på fler områden så som badverksamheten och delar av städ- och IT-funktionerna.

Vi håller frihet för enskilda individer högt, även inom välfärden. Äldreomsorgen ska kännetecknas av delaktighet, valfrihet och självbestämmande. Idag brottas äldreomsorgen med problemet att rekrytera personal och har en sjunkande utbildningsnivå där endast 45% av omsorgspersonalen är utbildade undersköterskor. Det är inte patientsäkert och därför vill vi att vårdnära serviceteam införs brett på kommunens alla vård- och omsorgsboenden. Dessa team kommer att frigöra arbetsuppgifter från undersköterskor samtidigt som det ger mer tid till brukarna vilka personalen i första hand är till för.

Våra fyra partier förenas också i det kontinuerliga arbetet med att värna den gemensamma välfärden, oavsett om det gäller förskola, skola eller äldre- och funktionshinderomsorg. Det är omfattande och viktiga verksamheter, som ska präglas av hög kvalitet och valfrihet för den enskilde.

Det är hög tid för en borgerlig offensiv i Umeå!

Anders Ågren, kommunalråd (M)

Mattias Larsson, gruppledare (C)

Maria Lindvall, gruppledare (L)

Veronica Kerr, gruppledare (KD)