Moderata satsningar på skola och äldreomsorg i Umeå

Vi moderater gick till val 2022 på att prioritera skolan och äldreomsorgen före annat i Umeå. Det viktigaste är att erbjuda våra unga en bra skolgång. Kunskap och ordning ska stå i centrum. Det ska också vara tryggt att åldras i vår kommun. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. Att vi prioriterar skola och äldreomsorg syns också i vårt budgetförslag för Umeå kommun år 2024. Äldrenämnden får med Moderaternas budgetförslag en ramhöjning med 74 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 88 miljoner kr för år 2024. Det är mer än vad de styrande partierna (S/MP) satsar på dessa nämnder.